SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | Szeged, Gutenberg u. 11.

Intézmény logo

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Szakmai oktatás 2023/2024. tanév

Szakmai oktatás 2023/2024. tanév

 

A 2024/2025. tanévre szóló kínálatunkat a "2024/2025. tanévi szakképzés (tervezett)" c. oldalunkon találja!

 

Szakmai kínálatunk a tanulni vágyó fiataloknak és felnőtteknek a 2023/2024. tanévre

A jelentkezés módjáról a későbbiekben talál információkat: a választott oktatási típus (Szakmajegyzék szerinti szakmák / Kifutó rendszerű, OKJ-s szakképesítések) leírását tartalmazó elem végén.

 

Általános információk

Az iskolában folyó szakmai oktatást kétféle formában szervezzük: nappalin (25 év alatt) és munka mellett végezhető felnőttek szakmai oktatásában.

NAPPALI oktatás – tanulók

 • tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és a rájuk vonatkozó alapvető szabályokat a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 53-72.§-ai tartalmazzák
 • az oktatás időtartama: 2 év (megfelelő előismeretek / képzettség esetén 1 év is lehet)
 • az oktatás időbeli beosztása: heti 35 órában, hétköznapokon kb. 8 és 15.30 között, heti ciklikus órarenddel
 • Nappali oktatásra azok jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be a 25. életévüket!

FELNŐTTEK szakmai oktatása – képzésben részt vevő személyek

A felnőttek oktatásával kapcsolatos részletes és speciális információkat a Képzéseink menüpont Felnőttek oktatása (általános információk) c. cikkünkben találja.

 • munka mellett is végezhető oktatási forma
 • felnőttképzési jogviszony jön létre és felnőttképzési szerződést kell kötni a beiratkozóval
 • az Szkt.-ben és az e törvény végrehajtására kiadott 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (Szkr. ) meghatározott eltéréssel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény előírásai érvényesek
 • az oktatás időtartama: 2 év (megfelelő előismeretek / képzettség esetén be lehet kapcsolódni a már folyó oktatásba is)
 • az oktatás időbeli beosztása: az oktatás (nyelvi előképzettségtől és a választott szakmától függően) két hétköznapon (hétfőn és szerdán 15.30-tól) heti 14 órában folyik az előzetesen közzétett oktatási napokon (figyelembe véve a munkanapok áthelyezésére, illetve az ünnepnapokra vonatkozó információk alapján, ezért előfordulhat, hogy időszakonként keddi, csütörtöki vagy pénteki napokon is van oktatás a honlapon közzétett éves időrendi beosztásban)
 • órarendi specialitás: nem heti ciklikus órarendben tanulnak a résztvevők, ezért mindig csak a következő hónap órarendjét tesszük közzé úgy, hogy azt a megelőző hónap utolsó hetében hozzuk nyilvánosságra (tehát pl. az októberi órarendet szeptember végén)

A tanuló, illetve képzésben részt vevő személy korábbi tanulmányait, megszerzett ismereteit és gyakorlatát az adott szakmai oktatásra előírt – megegyező tartalmú  – követelmények teljesítésébe be  kell számítani, így lehetőség nyílik arra is, hogy a már folyó 2 éves szakmai oktatás második évére csatlakozzon be a jelentkező vagy a 2 éves oktatásban felmentést kapjon egyes tananyagegységek / tantárgyak teljesítése alól, ezzel a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

Amennyiben rendelkezik valamilyen, a választott szakot érintő előképzettséggel vagy gyakorlattal, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@vasvari.org e-mail címen, hogy a beiratkozás előtt az összes lehetőségről részletes információt kaphasson!

A jelentkezéssel kapcsolatos fontos időpontokat az oldal végén találja.

SZAKMAJEGYZÉK szerinti szakmák

Gimnáziumi vagy más ágazatban szerzett érettségi vizsgával rendelkezők a technikumi kerettanterv szerint az alábbi szakmákat szerezhetik meg 1 vagy 2 év alatt nappali szakmai oktatásban vagy munka mellett végezhető, felnőttek szakmai oktatásában.

A szakmajegyzék szerinti szakmai oktatás két részből áll: ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból, amelyben az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával, a szakirányú oktatás a szakmai vizsgával zárul.

Az ágazati alapvizsga

 • állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák szabályai szerint kell azt megszervezni és lebonyolítani;
 • a 2 éves szakképzésben az első évfolyam első félévének végén szervezzük, amelynek tartalmát az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) rögzítik;
 • mindhárom ágazatunk esetén két részből állnak: egy írásbeli és egy gyakorlati vizsgatevékenységből;
 • akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgatevékenység esetén legalább 40%-os eredmény ér el.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

A sikeres ágazati alapvizsgát követően van lehetőség duális képzésben részt venni, amely során a szakirányú oktatás egy részét a tanuló / képzésben résztvevő a duális partnerrel szakképzési munkaszerződést kötve vállalati környezetben teljesíti.

A technikumi oktatásra vonatkozó előírásokról és szabályokról a Tanulóinknak menü "A technikumi oktatás jellemzői" c. pontunkban olvashat.

ELŐJELENTKEZÉS a szakmajegyzék szerint szakmai oktatásra

(A jelentkezés esetén mindegyik esetben a választott szakma oldalán a jobb szélen található kép alatti "Előjelentkezés" gombot kell választani.)

Kifutó rendszerű, OKJ-s szakképesítések - UTOLJÁRA A 2023/2024. TANÉVBEN!

Ágazatnak megfelelő szakmai érettségi vizsgávarendelkezők az alábbi OKJ-s szakképesítéseket szerezhetik meg 1 év alatt nappali munkarendben, amennyiben középiskolai tanulmányukat 2020. szeptember 1-je előtt kezdték meg és 25. életévüket 2023. szeptember 1. előtt nem töltik be. (Fontos: a jelentkező nem rendelkezhet OKJ-s szakképesítéssel!)

Közgazdaság ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Informatika ágazat: Szoftverfejlesztő

Az OKJ-s szakképzésre történő előzetes jelentkezéshez kérjük, hogy az info@vasvari.org e-mail címen vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal.

 

Fontos időpontok

 • Online jelentkezési határidő:
  • nappali: 2023. augusztus 23. (szerda) 9 óra
  • felnőttek oktatása: 2023. augusztus 31. (csütörtök) 14 óra
 • Szakképzési beiratkozás (nappali):  a fenntartói engedély megérkezését követően
 • Pótbeiratkozás (nappali): 2023. augusztus 23. (szerda) 10 óra
 • Szakképzési tájékoztató a felnőttek oktatásáról: 2023. augusztus 23. (szerda) 17:00
 • Beiratkozás a felnőttek oktatására: 2023. augusztus 31. (csütörtök) 16-18 óra

Amennyiben kérdése van a képzésekkel kapcsolatban, írjon nekünk az info@vasvari.org címre és hamarosan válaszolunk kérdéseire.

 


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Szeged, Gutenberg u. 11.

Telefon: +36-62/425-322

E-mail: info@vasvari.org

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum