SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | Szeged, Gutenberg u. 11.

Intézmény logo

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Központi írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga

2024. január 20. (szombat)

Információk a központi írásbeli felvételi vizsgára iskolánkba jelentkező tanulók számára

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat)
A vizsga helyszíne: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

Érkezés az iskolába: legkésőbb 9:30-ra

A vizsga időbeosztása:

 • Magyar nyelv – 10:00-10:45
 • 15 perc szünet
 • Matematika – 11:00-11:45

Időhosszabbításra engedélyt (határozatot) kapott tanulók esetében:

 • Magyar nyelv – 10:00-11:00
 • 15 perc szünet
 • Matematika – 11:15-12:15

 

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

 • Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót kap (többségében az általános iskolán keresztül, legkésőbb 2024. január 12-ig), melyben a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldünk.
 • Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek (időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata), külön határozatban értesítést kaptak.
 • Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén, majd a vizsgabehívójában szereplő teremben, a névre szóló ültetőkártyával jelölt padnál foglaljon helyet. (Szükség esetén segítő tanulóink rendelkezésre állnak.)

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

 • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
 • a vizsgabehívó levelet (ha a tanuló a vizsgabehívót a vizsgát megelőző héten nem kapja kézhez, mindenképpen jelezze iskolánk elérhetőségein),
 • íróeszközöket.

A dolgozat megírása, segédeszközök:

 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tollal kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!

 

Javítás, megtekintés, észrevétel, értékelőlapok

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2024. január 20-án 13:00 órától az Oktatási Hivatal honlapján megtekinthetők.

A kijavított központi írásbeli vizsgadolgozatok 2024. január 26-án 8-tól 16 óráig tekinthetők meg iskolánk könyvtárában (a bejárattól balra). A megtekintésre a tanulókat és/vagy szüleiket várjuk iskolánkba. A megtekintés során a feladatlapok lefotózhatók, fénymásolást iskolánk nem biztosít.

A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésre hivatkozó – észrevételeit az igazgatóhoz kell benyújtania 2024. január 29. (hétfő) 16 óráig. Az észrevételt a Tanulói észrevétel nyomtatvány kitöltésével, majd a kinyomtatást követően dátummal és szülői aláírással ellátva az alábbi módon juttassa el hozzánk:

 • személyesen iskolánk titkárságán történő leadással vagy
 • könyvelt postai küldeményként vagy
 • szkennelve vagy lefényképezve e-mailben a titkarsag@vasvari.org címre elküldve a megadott határidőig.

A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, a vizsgát szervező iskola (továbbiakban: iskola) az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, az iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül elektronikus úton, írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről 2024. február 9-ig kell tájékoztatni a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával, a személyes átvételre a tanulók vagy szüleik jogosultak.

 


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Szeged, Gutenberg u. 11.

Telefon: +36-62/425-322

E-mail: info@vasvari.org

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum