SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | Szeged, Gutenberg u. 11.

Intézmény logo

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Központi írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga

2023. január 21. (szombat)

Információk a központi írásbeli felvételi vizsgára iskolánkba jelentkező tanulók számára

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat)
A vizsga helyszíne: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

Érkezés az iskolába: legkésőbb 9:30-ra

A vizsga időbeosztása:

 • Magyar nyelv – 10:00-10:45
 • 15 perc szünet
 • Matematika – 11:00-11:45

Időhosszabbításra engedélyt (határozatot) kapott tanulók esetében:

 • Magyar nyelv – 10:00-11:15
 • 15 perc szünet
 • Matematika – 11:30-12:45

 

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

 • Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót kap (többségében az általános iskolán keresztül, legkésőbb 2023. január 12-ig), melyben a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldünk.
  (Mellékelünk egy vizsgabehívó-mintát a vizsgával kapcsolatos fontos információkkal.
 • Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek (időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata), külön határozatban értesítést kaptak.
 • Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén, majd a vizsgabehívójában szereplő teremben, a névre szóló ültetőkártyával jelölt padnál foglaljon helyet. (Szükség esetén segítő tanulóink rendelkezésre állnak.)

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

 • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
 • a vizsgabehívó levelet (ha a tanuló a vizsgabehívót a vizsgát megelőző héten nem kapja kézhez, mindenképpen jelezze iskolánk elérhetőségein),
 • íróeszközöket.

A dolgozat megírása, segédeszközök:

 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tollal kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!

 

Javítás, megtekintés, észrevétel, értékelőlapok

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2023. január 21-én 13:00 órától az Oktatási Hivatal honlapján megtekinthetők.

A kijavított központi írásbeli vizsgadolgozatok 2023. január 27-én 8-tól 16 óráig tekinthetők meg iskolánk könyvtárában (a bejárattól balra). A megtekintésre a tanulókat és/vagy szüleiket várjuk iskolánkba. A megtekintés során a feladatlapok lefotózhatók, fénymásolást iskolánk nem biztosít.

A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésre hivatkozó – észrevételeit az igazgatóhoz kell benyújtania 2023. január 30. (hétfő) 16 óráig. Az észrevételt a Tanulói észrevétel nyomtatvány kitöltésével, majd a kinyomtatást követően dátummal és szülői aláírással ellátva az alábbi módon juttassa el hozzánk:

 • személyesen iskolánk titkárságán történő leadással vagy
 • könyvelt postai küldeményként vagy
 • szkennelve vagy lefényképezve e-mailben a titkarsag@vasvari.org címre elküldve a megadott határidőig.

A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről 2023. február 10-ig kell tájékoztatni a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával, a személyes átvételre a tanulók vagy szüleik jogosultak.

 


Partnereink

  SZC logo

  Szegedi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

    Szeged, Gutenberg u. 11.

   • Telefon: +36-62/425-322

    E-mail: info@vasvari.org

    OM azonosító: 203052


   2023Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum