SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | Szeged, Gutenberg u. 11.

Intézmény logo

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Az ágazati alapvizsga

Az ágazati alapvizsga

Visszatérés a "Technikumi oktatás jellemzői" oldalra

Az ágazati alapvizsga

 

Az ágazati alapoktatás az ágazati alapvizsgával zárul és a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit méri.

 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.
 • Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.
 • Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény szervezi és a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni.
 • A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény feladatellátási helye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.
 • Az ágazati alapvizsga teljesítését a bizonyítványba kell bejegyezni.
 • Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.
 • Az ágazati alapvizsga lebonyolítására az Szkr. 255.§ (1) bekezdése alapján a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni
  (részletesen: Szkr. 182.§ - 190.§).

 

Az ágazati alapvizsgák részletes tartalmát az egyes KKK-k tartalmazzák. Az iskolánkban oktatott szakmák esetén ezek tartalma az alábbiak szerint szabályozott.

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat (részletszabályok a KKK-ban):

 • írásbeli: Gazdasági interaktív alapvizsga: 60 perc, 40 pont, részarány: 40%
  • számítógép alkalmazásával kell megoldani
  • 20 kérdés: feleletválasztás és feleletalkotás a KKK 11. oldalán meghatározott témakörök szerinti kérdésszámban
 • gyakorlati: Gazdasági gyakorlati alapvizsga: 90 perc, 60 pont, részarány: 60%
  • számítógép alkalmazásával kell megoldani
  • legalább 6 különböző feladat
  • a KKK 11. oldalán található a lehetséges feladattípusokat (dokumentumkitöltés, számítás, összesítés, levélírás, kapcsolattartás) felsorolása

A gazdálkodás és menedzsment ágazat ágazati alapvizsgája akkor eredményes, ha a két részt, azaz az írásbeli és a gyakorlati részt is külön-külön legalább 40%-ra teljesíti a vizsgázó.

 

Informatika és távközlés ágazat (részletszabályok a KKK-ban):

 • írásbeli: Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt: 30 perc, 30 pont, részarány: 10%
  • 15 db, számítógépen megoldandó tesztfeladat
  • a teszt témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot a KKK 12-13. oldala részletesen tartalmazza
 • gyakorlati: Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat: 180 perc, 120 pont, részarány: 90%
  • egybefüggő az időtartama, a vizsgázó osztja el az idejét a három részfeladat között
  • Weboldalak kódolása: HTML5, CSS3, Bootstrap keretrendszer (40 pont)
  • Programozás Pythonban: három, egymástól függetlenül is megoldható, fokozatosan nehezedő feladatokat tartalmazó feladatsor (8 + 14 + 18 pont)
  • Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása: Packet Tracer szimulációs környezetben megoldandó feladatsor (40 pont)

Az informatika és távközlés ágazat ágazati alapvizsgája akkor eredményes, ha a két részt, azaz az írásbeli és a gyakorlati részt is külön-külön legalább 40%-ra teljesíti a vizsgázó.

 

Kereskedelem ágazat (részletszabályok a KKK-ban):

 • írásbeli: Gazdálkodási tevékenység alapjai: 60 perc, részarány: 30%
  • írásbeli feladatlap, amely minimium 20, maximum 30 feladatból áll és legalább 4 fajta típusú kérdés jelenik meg benne
  • témakörök:  gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, vállalkozási formák, az állam gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos fogyasztói magatartás, a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatok
  • feladattípusok: fogalom meghatározása, esettanulmány értelmezése, feleletalkotás, párosítás, sorrendbe rendezés, feleletválasztás, igaz-hamis
 • gyakorlati: Információkezelés és üzleti kultúra: 60 perc, részarány: 70%
  • I. rész: Információkezelés (45 perc): 2 feladat – üzleti levél elkészítése, megírása és formázása (40%), illetve hiányos szállítólevél kitöltése (20%)
  • II. rész: Viselkedéskultúra, kommunikáció (5 perc felkészülés, 10 perc végrehajtás): minimum 4 feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása (40%)

A kereskedelem ágazat ágazati alapvizsgája akkor eredményes, ha a két részt, azaz az írásbeli és a gyakorlati részt is külön-külön legalább 40%-ra teljesíti a vizsgázó.

Visszatérés a "Technikumi oktatás jellemzői" oldalra


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Szeged, Gutenberg u. 11.

Telefon: +36-62/425-322

E-mail: info@vasvari.org

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum