Diákok - szakképzés

Szakképzésre járó diákok.

Szakmai vizsga 2020. május-június

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tesszük közzé a 2020. május-júniusi SZAKMAI vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb információkat (időpontokat, a vizsga lebonyolítását és tartalmát szabályozó jogszabályokat), amelyeket folyamatosan frissítünk. (Az egyes szakmai vizsgák vizsgaidőpontjait a cikk alján látható táblázatban találják.)

FRISSÍTETT IDŐPONTOK!

2020. április 24-én (pénteken) 14:56-kor az alábbi hír jelent meg az ITM oldalán: ITM közlemény. A közleményben jelent meg az ITM vezetőjének Egyedi Miniszteri Határozata, amelyben a miniszter meghatározta a 2020. május-júniusi komplex szakmai vizsgák megszervezésével és lebonyolításának speciális szabályait. A határozat legfontosabb pontjai:

  • A szakmai vizsgákon kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív (közösen: írásbeli), valamint gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolítására kerül sor - szóbeli vizsgatevékenység nem lesz.
  • Az írásbeli vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóját a miniszteri határozatban meghatározott pontozás és értékelés alapján kell összeállítani.
  • A központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 25. (hétfő) és május 29. (péntek) között kell megszervezni, amelyhez az NSZFH oldalán már elérhető a határozanak megfelelő vizsgaidőszak időpontjainak szakmák szerinti listája.
  • A gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 4. (hétfő) és június 15. (hétfő) között kell megszervezni. Tekintettel arra, hogy iskolánk 2020. május 4-től nemcsak a saját tanulóink, hanem külsős vizsgázók számára is vizsgahelyszín, és a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezésére meghatározott 119/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján jóval több vizsgateremre és felügyelő tanárra van szükség, ezért az irodati titkár, az ügyviteli titkár, a gazdasági informatikus és a szoftverfejlesztő szakok szakmai vizsgáinak gyakorlati vizsgáit csak a május 18-tól kezdődő héttől tudjuk lebonyolítani.
  • A szakmai vizsga eredményét - ha az SZVK szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz - a szóbeli rész eredménye nélkül kell megállapítani.
  • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk viselete kötelező, gumikesztyű viselete megengedett. Az előírt óvintézkedésekkel (védőtávolság megtartása, csoportosulás kerülése, kézfertőtlenítés, rendszeres fertőtlenítés a közös helységekben, tantermek folyamatos légcseréje, elektronikus kommunikáció) kapcsolatos szabályok betartása minden résztvevő számára kötelező!
  • Az írásbeli vizsgatevékenysége eredményének és a feladatok értékelésének vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.
  • Aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, annak a tanulói jogviszonya nem szűnik meg automatikusan 2020. június 30-án: ha foglalkoztatottá válik, akkor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 30-én.
  • A javító- és pótlóvizsgákra meghatározott, a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lejáró 1 éves határidő automatikusan meghosszabbodik a 2020/2020. tanév október-novemberi vizsgaidőszak utolsó napjáig.
  • Ha a vizsgának lenne szóbeli vizsgatevékenysége, akkor most csak az tehet javítóvizsgát, akinek a korábbi vizsgáján nem elégtelen volt a szóbeli vizsgatevékenysége.

A további információkért kattintson a cikk címére!
(A cikk alján szereplő táblázatban sárga háttérszínnel már az új, módosított napok láthatók.)