Minőségfejlesztés

Minőségfejlesztés az iskolában

Minőségfejlesztési csoport

A minőségfejlesztési csoport feladata, hogy biztosítsa a korábbi években elkezdett fejlesztőmunka zökkenőmentes folytatását, elősegítse az iskola hatékonyabb működését. Kezdeményezi és koordinálja a Minőségirányítási Programban (MIP) előírt mérések lefolytatását, kiértékelését, a partnerek tájékoztatását a mérések eredményéről.

A minőségfejlesztési csoport tagjai a 2005/2006. tanévben:

  • Siposné Gyuris Valéria igazgatónő
  • Király Annamária humán munkaközösség-vezető
  • Inczéné Sutka Irén reál munkaközösség-vezető 

Minőségfejlesztés a Vasváriban

Iskolánk 2002 tavaszán hozzákezdett a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének kiépítéséhez. A kétéves program célja partnereink igényeinek felmérése, a tapasztalatok birtokában az oktató-nevelő munka minőségének javítása.
A modell kiépítése során elsőként a partnerközpontú működést szeretnénk megvalósítani. Ehhez - gondos mérlegelés után - kiválasztottuk iskolánk közvetlen és közvetett partnereit, ezután elvégeztük a méréseket, majd a kapott eredményeket rögzítettük, elemeztük, összegeztük.
Az egyes lépések során rendszeresen tájékoztattuk az iskola igazgatóját és a tantestületet, figyelembe vettük javaslataikat, a szükséges esetekben jóváhagyásukat.