Megújult a Vasvári honlapja

 

 

Naprakész információkért látogasson el új, mobilbarát honlapunkra.

Közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján alábbiakban olvasható iskolánk közzétételi listája:

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

Az iskolai tandíj, térítési díj szedését magasabb jogszabályok (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtási rendelete 34§, 35§, 36§-a),  nagyságát az intézményvezető tanévenként határozza meg.

Tandíjat kell szedni az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásért.

Térítési díjat kell fizetnie a tanulónak az iskolában lebonyolított, de külső szerv által szervezett tanfolyam vizsgájáért.

A tandíjat és az oktatással kapcsolatos térítési díjat legfeljebb 2 részletben kell befizetni az iskola pénztárába. Indokolt esetben az intézményvezető engedélyezheti a több részletben történő befizetést is.

Az étkezés díját az iskola tanulói és dolgozói havonta fizetik. Az étkezési térítési díjakat a gazdasági irodában az NGSZ által jóváhagyott befizetési napokon és az NGSZ által kiküldött gazdasági ügyintézők szedik be, a befizetés időpontjáról a szülőket és a tanulókat tájékoztatni kell. A díjak esetleges visszafizetése indokolt esetben, kérelem alapján történhet, közvetlenül az érintettnek (vagy szülőjének), illetve beszámítható a következő időszakra. 100 Ft alatt nem térítünk vissza, 100 Ft felett számlára történik a visszautalás.

 

Iskoláról: