Új drogprevenciós program!

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.  Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

Iskolánk drogprevenciós tanácsadója:
Név: Nyitray Tamás r. őrnagy

Szolgálati hely: Szegedi Rendőrkapitányság
Telefonszám: +36-20/852-0670
E-mail cím: tanacsado.szegedrk@csongrad.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első keddjén 17-18 óráig
Szegedi Rendőrkapitányság (Szeged, Párizsi krt. 167-22.)
Telefonos ügyelet ideje: minden páros héten hétfőn 17-18 óra

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal a rendőrség munkatársához!

 

E-m

Csatolt fájl: