Testvériskolai látogatás Szabadkán

Erdélyi Margit, Bem Igor és Siposné Gyuris Valéria a találkozás alkalmával megerősítették további együttműködési szándékukat.

Szeged és Szabadka önkormányzatának oktatási irodája kezdeményezésére a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola testvérkapcsolatot létesített a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskolával a 2005/2006. tanévben. Az együttműködési megállapodás öt évre szólt, melynek céljaként a két iskola kölcsönös megismerését, a szakmai és pedagógiai tapasztalatok megosztását, közös nemzetközi projektekben való részvétel elősegítését, a tanárok és diákok számára rendszeres szakmai, kulturális, sport célú látogatások szervezését, az azonos tárgyakat oktató tanárok valamint a diákönkormányzatok tapasztalatcseréjét, testvérosztályok létrehozását, illetve személyes kapcsolatok ápolását jelölték meg. Immár tizedik éve tartjuk fenn a létrejötte óta számos hagyományt teremtő kapcsolatot. Az együttműködés révén tanáraink és tanulóink betekinthetnek egy külföldi iskola oktatóinak, diákjainak életébe.

A program keretében a szabadkai iskola tanárai és diákjai több alkalommal is meglátogatták iskolánkat, részt vettek iskolai ünnepségeinek; a tanulók számos alkalommal szerepeltek szép eredménnyel a Vasvári hagyományos vetélkedőin. 2014. május 10-én három elsős osztály tanulóit láttuk vendégül szaktanáraikkal, e napon a 9. a osztályosok látták el a házigazda szerepét.

A szegedi tanárok és diákok is többször jártak a szabadkai iskolában, legutóbb 2014. szeptember 23-án. A Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskolában ezen a napon iskolanapot tartottak, melynek keretében minden évben az iskola megalapításának évfordulóját is ünneplik. A Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézményét Siposné Gyuris Valéria intézményvezető és Erdélyi Margit tagintézmény-vezető képviselte – őket Bem Igor igazgató úr köszöntötte az iskolában. A májusi vendéglátó 9. a, a mai 10. a osztályosok is ellátogattak a testvériskolába osztályfőnökük, Szalay Mónika vezetésével.

Az iskolanap keretében a diákok vendégtanárok előadásait hallgathatták meg, illetve színvonalas ünnepi műsort is szerveztek, amelynek keretében az igazgató úr köszöntötte a kollégákat és a kiemelkedő diákoknak jutalmakat adott át. A 10. a osztályos szegedi diákok a szabadkai kollégák áldozatos szervező tevékenységének köszönhetően ellátogathattak a Városi Múzeumba és a Városházára is.

Az együtt töltött nap közös élményeiért köszönettel tartozunk a szabadkai kollégáknak és diákoknak, akik a tőlük megszokott vendégszeretettel fogadtak bennünket. Hazaérkezvén már tervezzük is a következő szegedi találkozást 2014 novemberére.