Házirend

A Házirend a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma belső életét szabályozó rendelkezés. Hatályos az iskola teljes területén, valamint a szervezett iskolai rendezvényeken és a Pedagógiai Programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken.
A Házirend érvényes a tanulókra, pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt.
A Házirend a hatályba lépés napjától, 2019. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

  1. Az iskola tanulóira, dolgozóira a Házirenden kívül minden más iskolai belső szabályzat érvényes, különös tekintettel az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatára, valamint a Pedagógiai Programra.
  2. A Házirend állapítja meg a jogszabályban meghatározott, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
  3. A jogszabályban lefektetett előírásokat a Házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Az iskolák valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, ezek megtartása az iskola területén is kötelességük.
  4. A Házirend felülvizsgálata, illetve módosítása meghatározott eljárás keretében kezdeményezhető.
  5. A Házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.
     

Csatolt fájl: 

Iskoláról: