Folytatódik a kompetencia-alapú programcsomagok bevezetése a 9. évfolyamon

A 9. évfolyamon új kompetenciaterületeken kerültek bevezetésre a kompetencia-alapú programcsomagok.

2006. december elején az IKT (infokommunikációs technológia) B moduljait vezettük be a 9.a osztály kémia és a 9.b osztály történelem óráin. Ezeken a tanórákon a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) tananyagait, animációkat, a tanárok által önállóan készített tananyagokat, prezentációkat, illetve más forrásból származó digitális segédanyagokat felhasználva folyik a tanulás; frontális osztálymunkával, valamint egyéni, páros és csoportos munkaformában.

2007. februárjában az idegen nyelvi kompetenciaterület is csatlakozott az új belépőkhöz a 9.c osztály egyik angol nyelvi csoportjával. A tanórai munkát tanulói munkafüzet segíti, rengeteg jól használható gyakorlófeladattal.

A HEFOP 3.1.3 program keretében a programcsomagok bevezetésében résztvevő pedagógusok több szakmai és módszertani képzésben vettek részt. 2007. március és április hónap folyamán az utolsó módszertani tanfolyamok is lezajlottak, ahol többek között a kooperatív tanulási technikákat, illetve a heterogén csoportokban történő tanulói differenciálást sajátíthatják el azok a tanárok, akik a képzési kínálatból ezeket választották.

2007 áprilisában az alábbi képzéseken vettek részt pedagógusaink:

  • Király-Török Annamária a Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése című továbbképzésen szerzett hasznos ismereteket.
  • Paulik Tímea a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskola kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségének és aktív részvételének biztosítására címmel szervezett képzésen vett részt.
  • Kis-Jakabné Mészáros Mariann és Inczéné Sutka Irén pedig a Tanulói differenciálás heterogén csoportban című képzésen kapott hasznos módszertani útmutatásokat.

A pedagógusok egymás munkáját belső továbbképzésekkel, konzultációkkal segítik, ahol lehetőség nyílik a tapasztalatok cseréjére, a jól használható gyakorlatok átvételére, de az esetleges problémák megbeszélésére is.