Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra

HEFOP/2005/3.1.3

Nemzeti Fejlesztési TervA projekt az Európai Unió társfinanszírozásával,
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
A támogatás összege: 72000 euró (18 millió Ft)
 
A projekt címe
„ALKALMAZ-LAK a Vasváriban”
Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra
 
Célok
Célja az egész életen át tartó tanulás elterjesztése, az iskolánkban folyó tevékenység a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás, képzés irányába való fejlesztése, módszertani változással a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása.
Értékünk az emberA 9. évfolyamon mindhárom osztályban (6 tanulócsoport, 104 tanuló), hat fő pedagógus részvételével – akiket 3 szakmai munkatárs segít - kerülnek bevezetésre a programcsomagok a következő kompetenciaterületeken:
-         szövegértési-szövegalkotási
-         matematikai-logikai
-         idegen nyelvi
-         IKT (informatika, kémia, történelem)
A kompetencia-alapú nevelés-oktatás nagyban segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Az új továbbképzési tartalmak felkészítik a pedagógusokat az ismeretközvetítés és képességfejlesztés integrált megvalósítására, a hozzáadott érték mérésére a továbbtanulást meghatározó tudásterületeken.
Az intézményi partnerkapcsolatokban, a mérések eredményeinek nyomon követésében jelentős szerepe van az IKT-nak. Ez a humánerőforrás-fejlesztés a sikeres továbbtanulást és a munkaerőpiacon való helytállást fogja elősegíteni.
 
A projekt időtartama
2006.01.31. - 2008.01.31.
 
Projektmenedzsment
Projektmenedzser: Dr. Marschalek Norbert (igazgatóhelyettes)
Szakmai vezető: Siposné Gyuris Valéria (igazgató)
Pénzügyi vezető: Babarciné Matusik Zsuzsanna (igazgatóhelyettes)
 
Kompetenciafejlesztők
Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület
Király Annamária
A modul egy tanulócsoport /36 fő, 140 óra/
Matematikai-logikai kompetenciaterület
Mészáros Mariann
A modul egy tanulócsoport /16 fő, 111 óra/
Idegen nyelvi (angol nyelv) kompetenciaterület
Paulik Tímea
A modul egy tanulócsoport /20 fő, 35 óra/
IKT kompetenciaterület
Informatika: Zsivola Magdolna
A modul egy tanulócsoport /12 fő, 70 óra/
Kémia: Inczéné Sutka Irén
B modul egy tanulócsoport /36 fő, 20/10 óra/
Történelem: Povedák István
B modul egy tanulócsoport /36 fő, 20/10 óra/
 
A projekt során beszerzett eszközök
4 db projektor
2 db fix interaktív tábla
2 db mobil interaktív tábla
8 db notebook
3 db multimédiás számítógép TFT monitorral

Iskoláról: