A tanári kórus

Bár tantestületünk tagjai között – nem túl meglepő módon – sok közgazdász és matematika szakos kollégát találni, nem sikkad el a reál a tudományok mellett a művészet sem. Mert van egy fontos, szép vonzalom, mely összeköt bennünket: a zene szeretete.

Nem csupán hallgatni szeretjük a muzsikát, hanem művelni is, ráadásul mindannyian birtokoljuk az egyik legszebb hangszert, az emberi hangot. Kezdetben még csak alkalomszerűen, néhány iskolai rendezvényre készültünk, így például a hagyományos karácsonyi partira; a kórus hivatalos alakuló próbája 2005 szeptemberében volt. Nagy öröm volt számunkra, hogy az énekkar formálódása Illés Mihály tanár úr irányításával indulhatott meg. A kórus 2005 decemberében, az iskola felújítása után rendezett átadó ünnepségen mutatkozott be, ezt az alkalmat további fellépések követték. 2006 tavaszán szerepeltünk a Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett Emlékhangversenyen, a kémia OKTV döntőjének ünnepélyes megnyitóján, illetve az Egyházzenei hónap keretében az Alsóvárosi templomban. A kórus életében is fontos alkalmat jelentenek az iskolai ünnepek: immár hagyománnyá vált, hogy fellépünk a pedagógusnapi ünnepségen, valamint a karácsonyi hangversenyen.

A fellépésekig azonban a próbák hosszú során át vezet az út: ezek az oldott hangulatú délutáni találkozások mindannyiunk számára sokat jelentenek, mert itt átélhetjük az együtténeklés örömét.És mindez nem jöhetett volna létre karvezetőnk, Illés Mihály tanár úr nélkül, akinek ezúton mondunk köszönetet a sok türelemért, értő magyarázatért, mellyel megteremti a harmóniát szólamaink között!A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola tanári kórusának vezetője: Illés Mihály

A kórus jelenlegi tagjai:Szoprán szólam: Gyuris Erika, Horváth-Varga Mónika, Illés Mihályné, Kajáriné Lestár Erszébet, Nacsáné Kun Beáta, Dr. Szalay Istvánné

Alt szólam: Csorbáné Gulyás Márta, Hidjapusztayné Hajóssy Ágnes, Juratovics Rita, Kádár Tünde, Magdáné Német Ildikó, Molnár Edit, Paulik Tímea, Regősné Jancsovics Julianna