A szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskola

Szeged és Szabadka önkormányzatának oktatási irodája kezdeményezésére iskolánk testvérkapcsolatot létesített a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskolával.

Iskolánk korábbi igazgatója, mai főigazgatója Siposné Gyuris Valéria és a szabadkai iskola akkori igazgatója, Natalija Dragović a 2005/2006-os tanévben vették fel a kapcsolatot. Az együttműködési megállapodás öt évre szól, melynek céljaként a két iskola kölcsönös megismerését, a szakmai és pedagógiai tapasztalatok megosztását, közös nemzetközi projektekben való részvétel elősegítését, a tanárok és diákok számára rendszeres szakmai, kulturális, sport célú látogatások szervezését, az azonos tárgyakat oktató tanárok valamint a diák-önkormányzatok tapasztalatcseréjét, testvérosztályok létre¬hozását, illetve személyes kapcsolatok ápolását jelölték meg.
Az együttműködés révén tanáraink és tanulóink betekinthetnek egy külföldi iskola oktatóinak, diákjainak életébe.
A program keretében a szabadkai iskola tanárai és diákjai több alkalommal is meglátogatták iskolánkat, részt vettek 2005-ben az iskola felújítása után rendezett ünnepségünkön, 2006-ban a karácsonyi diáknapon, 2007 tavaszán szavalóversenyen, 2007 novemberében az iskolánk rendezte művészettörténeti vetélkedőn két szabadkai csapat is indult.
A szegedi tanárok és diákok is többször jártak a szabadkai iskolában. Magyar nyelvű irodalmi esten, sportvetélkedőn és a Szent Száva ünnepen vettek részt. A szabadkai testvériskola 2007 szeptemberében ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. A kétnapos rendezvénysorozaton tanárokból és diákokból álló küldöttség képviselte iskolánkat. A diákok streetball versenyen vettek részt.
2008 nyarán vendégül láttuk a szabadkai kollégákat, bemutattuk iskolánkat, illetve városunk nevezetességeit, a közös programot hajókirándulás zárta. 2008 júniusában meghívást kaptunk a Palicsi tóhoz, ahol szép környezetben kellemes közös napot töltöttünk a szabadkai kollégákkal.
2009 szeptemberében iskolánk tanárai órákat is tartottak a szabadkai iskola diáknapján, illetve nagyon szívélyes vendéglátásban volt részünk több alkalommal.
Pintér-Molnár Edit szabadkai kolléganőnk lelkes felkészítő munkájának eredményeképpen szinte minden tanévben több alkalommal részt vesznek szabadkai diákok a művelődéstörténeti vetélkedő, az Elolvas-Lak vetélkedő, illetve a vers- és prózamondó versenyen. E megmérettetéseken mindig szép eredménnyel szerepelnek.