Megvalósít-Lak a Vasváriban - HEFOP 3.1.3/B 2009.

EUIntézményünk támogatást nyert a HEFOP-3.1.3 pályázaton, így vezettük be a 2006/2007. tanévtől felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást.

Jelenleg 4 kompetenciaterületen A modulban szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai, idegen nyelvi (angol), IKT kompetenciaterületeken 219 tanuló vesz részt kompetencia alapú oktatásban 9 szakmailag-módszertanilag felkészült pedagógusunk vezetésével.
Továbbá B modulban IKT reál tárgyakban (kémia, fizika, földrajz), IKT humán tárgyakban (történelem) 139 tanuló vesz részt, 5 pedagógus irányításával.

A 2009/2010. tanévben felmenő rendszerben tovább bővítettük a résztvevő tanulók és pedagógusok létszámát. Ennek eredményeként A modulban 77 fővel, B modulban 64 fővel és 5 újabb pedagógussal növekedett a kompetencia alapú oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok száma. 4 db interaktív táblát, 8 db tanári laptopot, 3 db multimédiás számítógépet, 4 db projektort szereztünk be a projekt keretében.

Nemzeti Fejlesztési TervIskolánk sikeresen pályázott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára kiírt HEFOP 3.1.3/B 2009. pályázaton. Az iskola által elnyert támogatási összeg 9,5 millió forint. A megítélt támogatás 75%-át az Európai Szociális Alap, 25%-át hazai költségvetési forrás finanszírozza.

A HEFOP 3.1.3/B-09/3.-2009-04-0103/1.0 pályázatban beszerzett szoftverek, oktatási anyagok szolgáltatják a tartalmat a HEFOP 3.1.3-ban megvásárolt eszközök alkalmazásához.

A pályázat kedvező elbírálását követően a beszerzési eljárások lefolytatása után rögtön sor került - a 2009/2010. tanévtől - a beszerzett tartalmak tanórai és tanórán kívüli alkalmazására. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a tanulói aktivitás növelésének egyik leghatékonyabb módja a digitális eszközök és tartalmak tanórai felhasználása. A diákoknak további lehetőségeket kívánunk nyújtani a fent említettek tanórán kívüli alkalmazására is, elősegítve ezzel komplex képességfejlődésüket. Az iskola könyvtárában lehetőségük lesz a diákoknak a digitális tartalmakhoz való egyedi hozzáférésre, megtekintésre. Az ehhez szükséges eszközöket e pályázat / HEFOP 3.1.3/B-09/3.-2009-04-0103/1.0/ keretében szereztük be. A fogadásukhoz szükséges környezetet már kialakítottuk. A kompetencia alapú oktatásban jelenleg érintett tantermekben kívánjuk a számítógépeket elhelyezni, hogy minden tekintetben alkalmasak legyenek a szoftverek rendszerkövetelményeinek teljesítésére.

 

  • A szövegértés-szövegalkotás és az idegen nyelvi kompetencia terület hatékony demonstrációs eszközeként kívánjuk felhasználni a megfelelő minőségű hangrendszert. Intézményünk értékelési módszerei közé integráljuk a feleltető rendszert. Jelenleg is alkalmazunk korszerű, csoportmunkán alapuló módszereket: ezeknek digitális kiterjesztésére adnak lehetőséget a tanórai keretek között használható netbookok.
  • Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére beszerzett SANAKO nyelvoktató rendszer segíti, hogy a tanulók különböző szerepekben - információgyűjtő, rendszerező, információt prezentáló - próbálják ki magukat. A digitális tartalmakhoz kapcsolódó feladatok papír alapú megjelenítéséhez használjuk a nyomtatókat. A diákok által összeállított prezentációk hatékony órai bemutatását segíti a prezentáció-vezérlő egér. A digitalizáló tábla segítségével a diákok valós időben követhetik végig a geometriai ábrák megszületését.
  • Minden kompetenciaterületen alkalmazni kívánjuk a korszerű CD- és DVD - ROM-okat, tanórai keretben feladatmegoldáshoz, új anyag elsajátításához, összefoglaláshoz; tanórán kívül házi feladat megoldásához, illetve önálló tanuláshoz, gyakorláshoz, prezentáció készítéséhez, melynek előadásával fejlődik a nyilvánosság előtti megszólalás képessége.

A fent felsorolt tevékenységekkel kívánjuk elősegíteni, hogy diákjaink megfeleljenek az információs társadalom kihívásának, képesek legyenek gyors és hatékony információszerzésre.

Kedvezményezett neve:
Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola (2009. július 1-jétől a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Vasvári Pál Tagintézménye
)


Közreműködő szervezet neve:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

Iskoláról: