Újra Erasmus+ mobilitási pályázatot nyertünk!

Iskolánk „Va2var1 - úton a 21. század felé című pályázattal ismét támogatást nyert.

A projekt fő célja a 21. századi iskola kialakítása a Vasváriban.

Projektidőszak: 2019.06.01 - 2021.05.31.

A Vasvári 2019-1-HU01-KA101-060087 azonosító számú projektje 16 mobilitás megvalósítására 45434 euró támogatást nyert az Erasmus+ KA1 “Közoktatási munkatársak mobilitása” pályázati felhíváson. A pályázat során a tantestület tagjai szakmódszertani képzéseken és angol nyelvi kurzusokon vehetnek részt, valamint egy kolléga egy 5 napos szakmai tanulmányúton vesz részt.

Büszkék vagyunk arra, hogy pályázatunkat támogatásra méltónak értékelték és reméljük, hogy megvalósítása során rengeteg tudással, tapasztalattal és élménnyel gazdagodnak majd pedagógusaink.