Érettségi vizsgainformációk 2020. május-június

FRISSÍTVE

Kedves érettségiző Tanuló!

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást nyújtani a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatban.
A 119/2020. (IV. 16.) Korm. Rendelet alapján az érettségi vizsgák csak írásbeli vizsgarészből állnak. Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
Az érettségi vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A vizsgázók a dolgozataikat 2020. május 28-án tekinthetik meg. Amennyiben a középszinten vizsgázott tanulóknak észrevételük van a javítással kapcsolatban, az észrevételt az alábbi nyomtatvány kitöltésével jelezthetik akár személyesen az iskolában, akár online az igazgato@vasvari.hu címre küldve.

  • észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető;
  • az észrevételek benyújtásának határideje 2020. június 2. 16:00
  • az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő
  • az emeltszintű észrevételt az érettségi szoftverben kell rögzíteni, ebben az ügyben Csizmadia Péter igazgatóhelyetteshez lehet fordulni

Középszintű formanyomtatvány letöltése 

Emeltszintű formanyomtatvány letöltése

Az írásbeli vizsga körülményei
•    Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt
•    A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt biztosítani kell (legalább 1,5 méter távolság a vizsgázók között).
•    Védőeszközöket (maszk, kesztyű), valamint kézfertőtlenítési lehetőséget igyekszünk biztosítani (ha megoldható, kérjük, hogy a tanuló védőfelszerelésben érkezzen).
•    A tanulóknak gyülekezés/csoportosulás nélkül, közvetlenül a kijelölt terembe kell menniük, a terembeosztást a vizsgákat megelőzően kihirdetjük, ezzel is csökkentve a tanulók közötti fizikai érintkezés lehetőségét. 
•    Az érettségi vizsgák az első vizsgahéten 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. Ennél az időpontnál 40-45 perccel korábban kérjük a tanulók érkezését, hogy a szükséges előkészületekre legyen elegendő idő.
•    A vizsgaidőpontokról és az érettségi vizsgára vonatkozó szabályokról a jövő hét folyamán részletes tájékoztatást küldünk.
 

A vizsgajelentkezés módosítási lehetőségei
A tanulónak lehetősége van a februárban benyújtott érettségi vizsgajelentkezésének módosítására, amelyre vonatkozó elektronikus kérelmet 2020. április 21-én éjfélig lehet benyújtani
e-mailben az igazgato(kukac)vasvari.hu címre elküldött mellékletként (docx vagy pdf formátumú fájlként). A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye
A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:
•    a jelentkezés törlése
•    a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
•    kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre.

A törlési/módosítási kérelem az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le, ahol a kitöltésről is részletes útmutató olvasható:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

Aki határidőre nem nyújt be a kérelmet, annak az írásbeli érettségi vizsgát megszervezzük, jelenlétére számítunk.
Az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a törléssel, valamint változtatással összefüggésben a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.
Vizsga törlése esetén
•    Aki úgy dönt, hogy most nem vizsgázik, az őszi vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát. (Reméljük, addigra elmúlik a járványhelyzet.)
•    Az őszi vizsgaidőszakban hagyományos érettségi vizsga várható: írásbeli+ szóbeli vizsgarésszel. A középszintű őszi érettségi vizsgák a korábbi időszakokban kijelölt középiskolákban folytak, nem biztos, hogy a Vasvári helyszín lesz.
A jelenlegi helyzetben biztosan sok kérdés merül fel, ezekre igyekszünk válaszolni (e-mail: igazgato(kukac)vasvari.hu).
Azt ígérem, hogy a fontos információkat folyamatosan megosztom Önnel.
Kérem, hogy az érettségi jelentkezéskor megadott e-mail postafiókját fokozottan figyelje és a megkeresésekre haladéktalanul válaszoljon.

Szeged, 2020. április 17.
Tisztelettel,
Sutka Irén
igazgató
 

A főigazgatói tájékoztatót itt olvashatják.

 

 

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tesszük közzé a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos információkat. Cikkünk folyamatosan frissül az aktuális tudnivalókkal.

A koronavírus-járvány megelőzése érdekében a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt az érettségi vizsgák tervezett rendje módosulhat.
Mihelyt erről hivatalos tájékoztatást kapunk, ebben a cikkben is hírt adunk róla!

A szülők (és tanulók) tájékoztatása az érettségi és a felsőoktatási felvételi vizsgákról, valamint iskolánk szakképzési kínálatáról 2020. január 7-én 16.30-tól.
Az előadás prezentációi mellékletben, illetve a megnevezésre kattintva érhetők el: Érettségi vizsga és szakképzési tájékoztató, Felsőoktatási felvételi tájékoztató.

A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai.

Hiteles információforrás az Oktatási Hivatal honlapja. (2020. május-júniusi vizsgaidőszak).

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai.

Nyilvánosságra hozott anyagok: közismereti érettségi vizsgatárgyak, szakmai érettségi vizsgatárgyak.

Tájékoztató a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról.

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

Figyelem! A Vasváriban szakképző évfolyamon tanulók (nappali, esti munkarend egyaránt) a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákon való részvételi szándékukat (ismétlő, szintemelő, illetve kiegészítő vizsgák) osztályfőnöküknek jelezzék legkésőbb február 7-ig.
Jelentkezni csak abban a középiskolában lehetséges, amellyel tanulói jogviszonyuk van. A jelentkezési lapot tehát a Vasváriban kapják meg és itt is kell beadniuk.

Információk a Kormányhivatalban jelentkezett vizsgázók számára

Azon vizsgázók számára, akik jelentkezésüket a Csongrád Megyei Kormányhivatalban nyújtották be, az alábbi információkat tesszük közzé:

Hiteles információforrás az Oktatási Hivatal honlapja. (2020. május-júniusi vizsgaidőszak).

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai.

A Kormányhivatal szóbeli érettségi vizsgáinak témaköreit, tematikáját az Oktatási Hivatal teszi közzé a nyilvánosságra hozott anyagok között:
közismereti érettségi vizsgatárgyak, szakmai érettségi vizsgatárgyak.

Az adott tantárgyra vonatkozó dokumentumok közül a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák anyagait kell keresni.
Ennél részletesebb tételsor nem áll rendelkezésünkre, így a vizsgázóknak sem tudunk ebben segíteni.

Tisztelettel,
Sutka Irén
igazgató

Csatolt fájl: 

Diákélet: 

Iskolapolgárok: