Szakmai vizsga 2020. május-június

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tesszük közzé a 2020. május-júniusi SZAKMAI vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb információkat (időpontokat, a vizsga lebonyolítását és tartalmát szabályozó jogszabályokat), amelyeket folyamatosan frissítünk. (Az egyes szakmai vizsgák vizsgaidőpontjait a cikk alján látható táblázatban találják.)

FRISSÍTETT IDŐPONTOK!

2020. április 24-én (pénteken) 14:56-kor az alábbi hír jelent meg az ITM oldalán: ITM közlemény. A közleményben jelent meg az ITM vezetőjének Egyedi Miniszteri Határozata, amelyben a miniszter meghatározta a 2020. május-júniusi komplex szakmai vizsgák megszervezésével és lebonyolításának speciális szabályait. A határozat legfontosabb pontjai:

  • A szakmai vizsgákon kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív (közösen: írásbeli), valamint gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolítására kerül sor - szóbeli vizsgatevékenység nem lesz.
  • Az írásbeli vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóját a miniszteri határozatban meghatározott pontozás és értékelés alapján kell összeállítani.
  • A központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 25. (hétfő) és május 29. (péntek) között kell megszervezni, amelyhez az NSZFH oldalán már elérhető a határozanak megfelelő vizsgaidőszak időpontjainak szakmák szerinti listája.
  • A gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 4. (hétfő) és június 15. (hétfő) között kell megszervezni. Tekintettel arra, hogy iskolánk 2020. május 4-től nemcsak a saját tanulóink, hanem külsős vizsgázók számára is vizsgahelyszín, és a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezésére meghatározott 119/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján jóval több vizsgateremre és felügyelő tanárra van szükség, ezért az irodati titkár, az ügyviteli titkár, a gazdasági informatikus és a szoftverfejlesztő szakok szakmai vizsgáinak gyakorlati vizsgáit csak a május 18-tól kezdődő héttől tudjuk lebonyolítani.
  • A szakmai vizsga eredményét - ha az SZVK szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz - a szóbeli rész eredménye nélkül kell megállapítani.
  • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk viselete kötelező, gumikesztyű viselete megengedett. Az előírt óvintézkedésekkel (védőtávolság megtartása, csoportosulás kerülése, kézfertőtlenítés, rendszeres fertőtlenítés a közös helységekben, tantermek folyamatos légcseréje, elektronikus kommunikáció) kapcsolatos szabályok betartása minden résztvevő számára kötelező!
  • Az írásbeli vizsgatevékenysége eredményének és a feladatok értékelésének vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.
  • Aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, annak a tanulói jogviszonya nem szűnik meg automatikusan 2020. június 30-án: ha foglalkoztatottá válik, akkor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 30-én.
  • A javító- és pótlóvizsgákra meghatározott, a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lejáró 1 éves határidő automatikusan meghosszabbodik a 2020/2020. tanév október-novemberi vizsgaidőszak utolsó napjáig.
  • Ha a vizsgának lenne szóbeli vizsgatevékenysége, akkor most csak az tehet javítóvizsgát, akinek a korábbi vizsgáján nem elégtelen volt a szóbeli vizsgatevékenysége.

A további információkért kattintson a cikk címére!
(A cikk alján szereplő táblázatban sárga háttérszínnel már az új, módosított napok láthatók.)

A szakmai vizsgák lebonyolítására vonatkozó jogszabály315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
Kiegészítő információk az új jogszabályok alapján
: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 354.§-a (2) bekezdése szerint "Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsgáját az e rendelet hatálybalépését megelőző egy éven túl kezdte meg, a 2019. december 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehet javító- és pótlóvizsgát, ha arra legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül jelentkezik. " (E jogszabály 2020. február 15. napjával lépett hatályba.)
Segítségül közzéteszünk egy 
rövid összefoglalót e jogszabály értelmezésével kapcsolatban: Szakmai_vizsga_új_törvény_20200215-től.pdf

Az egyes osztályok és szakmai képzések szakmai vizsgáira vonatkozó információk (N = nappali, E =esti)
Érintett
osztályok
Szakma
megnevezése
(OKJ száma)
Lét-
szám
Szakmai és
vizsgakövetelmény
(SZVK)
Vizsgarészek időpontjai Iskolai
képviselő
A javított dolgozatok
megtekintésének
időpontja
Jegyző
Központi
írásbeli
Központi
gyakorlati
Gyakorlati Szóbeli
5/13.a (N)
2/14.a (N)
Pénzügyi-
számviteli
ügyintéző

(54 344 01)
21 fő
+ 2 fő
PSZÜI
29/2016. (VIII.26.)
NGM rendelet
2020.05.26.
(kedd)
A) Pü 8:00
B) Könyv 9:45
2020.05.26.
(kedd)
A) Szg 11:30
B) Ebev 13:30
esettanulmány
bemutatása
2020.06.09.
(kedd) 8:30-tól
nincs Bonifertné
Horváth Anita
2020.
június 4.
(csütörtök)

10 óra után
Hidjapusztayné
Hajóssy
gnes
2/14.ae (E) 13 fő
+ 2 fő
esettanulmány
bemutatása
2020.06.09.
(kedd) 13 órától
Kendik Renáta
5/13.b (N)
2/14.b (N)
Vállalkozási és
bérügyintéző

(54 344 02)
16 fő VBÜI
29/2016. (VIII.26.)
NGM rendelet
2020.05.27.
(szerda)
A) Bérü 8:00
B) TB szf 9:15

2020.05.27.
(szerda)
C) Bérszf 10:30
B) Ebev 12:00
A) Pénzf 13:30

----- nincs Faragóné
Zombory Anita
2020.
június 3.
(szerda)

10 óra után
Tartóczky Edit
2/14.be (E) 10 fő
1/15.ae (E) Vállalkozási
mérlegképes
könyvelő

(55 344 07)
28 fő VMK
29/2016. (VIII.26.)
NGM rendelet
2020.05.28.
(csütörtök)
A) Elem 8:00
B) Ell 10:30
2020.05.25.
(hétfő)
8:00
----- nincs Siposné
Gyuris Valéria
2020.
június 2.
(kedd)

10 óra után
Seres Dóra
1/15.be (E) 30 fő Siposné
Gyuris Valéria
Szalma Péterné
javító-
vizsgások
13 fő Magdáné
Német Ildikó
Túri Dzsenifer
5/13.c (N) Ügyviteli titkár
(54 346 02)
11 fő ÜGYVTIT
12/2013. (III.28.)
NGM rendelet
2020.05.29.
(péntek)
10:00
----- 2020.05.19.
(kedd)
9 órától
nincs Kaluczkyné
Venczler Mária
2020.
június 4.
(csütörtök)

10 óra után
Kissné
Álmosdi Márta
2/14.ce (E) Irodai
titkár

(54 346 03)
6 fő IRTIT
8/2017. (V. 17.)
NGM rendelet
2020.05.29.
(péntek)
A) Hiv 10:00
B) Tkom 12:45
----- 2020.05.19.
(kedd)
10 órától
5/13.d (N) Szoftver-
fejlesztő

(54 213 05)
5 fő SZOFT
29/2019. (VIII.30.)
ITM rendelet
2020.05.26.
(kedd)
10:00
----- 2020.05.21.
(csütörtök)
A) Komplex 9:00
B) Webalk 12:30
C) Záródolgozat
bemutatása:
N - 2020.06.04.
E - 2020.06.05.
nincs Bálint Róbert 2020.
június 2.
(kedd)

10 óra után
Fajnár Katalin
2/14.d (N) 11 fő SZOFT
35/2016. (VIII.31.)
NFM rendelet
2/14.de (E) 9 fő SZOFT
35/2016. (VIII.31.)
NFM rendelet
Gyuris Csaba Túri Dzsenifer
5/13.e (N)
2/14.e (N)
Gazdasági
informatikus

(54 481 02)
13 fő GAZDINF
35/2016. (VIII.31.)
NFM rendelet
----- -----

2020.05.20.
(szerda)
B) Inf.nyelv 9:00
C) Projekt 10:00

A) Záródolg védése:
2020.06.02.

nincs Nacsáné
Kun Beáta
2020.
május 28.
(csütörtök)

14 óra után
Sebestyén Klára
2/14.ee (E) 9 fő

Diákélet: 

Iskolapolgárok: