Határtalanul a Vasváriban

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma sikeresen pályázott a Határtalanul programban A szecesszió határok nélkül - egy közgazdász szemével munkacímű projekttel. Az iskola számára kézenfekvő volt, hogy a szabadkai Bosa Milicevic Közgazdasági Szakközépiskolát kérik fel partnerintézménynek, hiszen iskoláink között 2005 óta testvériskolai kapcsolat áll fenn. A közösen kialakított hagyományok sorát gazdagították a közös munkasorozattal, amelyre a pályázat módot adott.

A pályázat tartalmi elemi között szerepelt, hogy a diákok helytörténeti ismereteinek gyarapításával párhuzamosan sor kerülhet egy olyan honlap kidolgozására, amely a diákok által elsajátított  ismeretek mellett utazási költségtervező alkalmazást is tartalmaz. Az előkészítő órákat és az első utazást 2016 szeptemberében tartottuk meg. Majd a szegedi diákok a Szabadkán töltött négy nap alatt szakértő segítségével ismerték meg a szabadkai szecesszió általános jellemzőit, illetve a stílust reprezentáló építészeti alkotásokat. A szegedi és a szabadkai diákcsoport együttműködése novemberben folytatódott, amikor a szegediek látták vendégül a testvériskola tanulóit. Ez alkalommal a szecesszió szegedi vonatkozásaival ismerkedtek meg, illetve tovább dolgoztak a közös honlapon. A pályázatot értékelő órával, iskolai témanappal, valamint bemutató előadással zártuk.