Tanulj nálunk! - 9. évfolyamon induló osztályaink a 2020/2021. tanévben

Beiskolázási rendezvényeinkről itt tájékozódhat.

Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapja a megújuló szakképzésről, illetve online lapozható információs füzete az új alapszakmákról.

A 2020/2021. tanévben a 9. évfolyamon induló osztályaink:

  • nyelvi előkészítő (informatika ágazat) - a tanulmányi terület kódja: 1001 (1 osztály)
  • közgazdaság ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1002 (1 osztály)
  • informatika ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1003 (0,5 osztály)
  • ügyvitel ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1004 (0,5 osztály)

A 2020. szeptemberében bevezetendő technikumi rendszer közös jellemzője, hogy a 9-10. évfolyam közimereti és ágazati alapoktatását követően kezdődik meg a 3 éves szakirányú oktatás.

Iskolánkban a 11-13. évfolyamon az alábbi alapszakmákat tanulhatják a fiatalok (az érettségi vizsgára történő felkészüléssel egyidejűleg):

Az egyes ágazatok/osztályok részletes leírása a címre vagy a "További információ" linkre kattintva olvasható!

Az 1001-es kódú nyelvi előkészítő osztály képzési ideje 1+5 év. A tanulók két idegen nyelvet tanulnak kiemelkedőn magas óraszámban (az előkészítő tanévben heti 13 óra angol, 5 óra német nyelv). A nyelvi előkészítő évfolyamot követő 2 tanévben a közismereti, valamint az informatika ágazati alapoktatás folyik. A tanulók a 10. évfolyam végén nyilatkoznak a szakmaválasztásról, majd a 11-13. évfolyamon a közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a szakirányú oktatás. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga letételére nyílik lehetőség. A képzés érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. A technikusi oklevél a Szoftverfejlesztő és –tesztelő OKJ-s végzettség megszerzését igazolja.

Az 1002-es kódú közgazdasági osztály képzési ideje 5 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. A 9-10. évfolyamon a közismereti, valamint a közgazdaság ágazati alapoktatás folyik. A tanulók a 10. évfolyam végén nyilatkoznak a szakmaválasztásról, majd a 11-13. évfolyamon a közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a szakirányú oktatás. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga letételére nyílik lehetőség. A képzés érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. A technikusi oklevél a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző OKJ-s végzettség megszerzését igazolja.

Az 1003-as kódú informatikai osztály képzési ideje 5 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. A 9-10. évfolyamon a közismereti, valamint az informatika ágazati alapoktatás folyik. A tanulók a 10. évfolyam végén nyilatkoznak a szakmaválasztásról, majd a 11-13. évfolyamon a közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a szakirányú oktatás. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga letételére nyílik lehetőség. A képzés érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. A technikusi oklevél a Szoftverfejlesztő és –tesztelő OKJ-s végzettség megszerzését igazolja.

Az 1004-es kódú ügyviteli osztály képzési ideje 5 év. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. A 9-10. évfolyamon a közismereti, valamint az ügyvitel ágazati alapoktatás folyik. A tanulók a 10. évfolyam végén nyilatkoznak a szakmaválasztásról, majd a 11-13. évfolyamon a közép- és emelt szintű érettségire felkészítéssel együtt folyik a szakirányú oktatás. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga letételére nyílik lehetőség. A képzés érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. A technikusi oklevél az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus OKJ-s végzettség megszerzését igazolja.

Valamennyi tanulmányi területre történő felvétel feltétele a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga megírása, valamint matematikából valamennyi eredmény (az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatának) megléte.

Az oktatás a technikumi közismereti és szakképzési kerettanterv szerint folyik. Az iskolánkban megszerzett érettségi bizonyítvány a technikusi oklevéllel együtt a szakirányú felsőoktatásba előnyösebb feltételekkel biztosít belépést.

A felvételi eljárás rendje

A 9. évfolyamra jelentkezők számára mindegyik tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk magyar nyelvből és matematikából.

A központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezést 2019. december 6-ig küldheti meg a tanuló, közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe.

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma is szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 1000A vizsga helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11., vagy más, a felvételiző által választott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, központi felvételi vizsgát szervező intézmény.

Pótló írásbeli felvételi vizsgát szervezünk 2020. január 23-án 14 órától azok számára, akik az első alkalommal alapos ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33.§ (3) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű és
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök használatát, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést.

Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért (hozott és a írásbeli felvételin szerzett) pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük).

A vizsgán nyújtott teljesítményt a központilag kiadott javítási útmutató alapján értékeljük. Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk 2020. február 6-án, 14 órakor tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával.

A 9. évfolyamra jelentkezés a Jelentkezési lap iskolánkba (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) 2020. február 19-ig történő eljuttatásával történik. A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát.

A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik. Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet). Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont.

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50%-a a hozott pontokból, 50%-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót,
ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el
a sorrendet).

Nyílt napok: 2019. november 21-én 16 órától és 2020. január 9-én 16 órától.

Bemutatóórák: 2019. december 4-5. (program, regisztráció az iskola honlapján november 20-tól)

A 2020/2021. tanévre tervezett, érettségi után megszerezhető szakképesítések

1 év alatt megszerezhető szakképesítések nappali tagozaton (a szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulók esetében, ha az ágazatnak megfelelően haladnak tovább):

Közgazdaság ágazat

Informatika ágazat

Ügyvitel ágazat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szoftverfejlesztő

Irodai titkár

Vállalkozási és bérügyintéző

Gazdasági informatikus

 

Államháztartási ügyintéző

 

 

Az irodai titkár szakképesítésre történő jelentkezés esetében a szakképzési kerettantervben előírt egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek: ép kezek, ép látás és hallás.

Azok a jelentkezők, akik gimnáziumi vagy más ágazatban szerzett érettségi vizsgával rendelkeznek, az alábbi szakképesítéseket szerezhetik meg 2 év alatt nappali szakképzésben vagy esti munkarendű felnőttoktatásban:

Közgazdaság ágazat

Informatika ágazat

Ügyvitel ágazat

Vállakozási ügyviteli ügyintéző

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

Személyes találkozóra hívjuk a nyolcadikos tanulókat és szüleiket nyílt napjainkra és bemutatóóráinkra.

Esetleges kérdéseiket az informacio(kukac)vasvari.hu e-mail címen, vagy a 62/425-322 telefonszámon tehetik fel.

Sutka Irén
igazgató

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: