ECDL

ECDL tanfolyamok és vizsgák az iskolánkban

ECDLIskolánk 2011 óta ECDL vizsgahelyszín, ez jó lehetőség diákjaink számára, hogy megszerezzék az Európai Számítógép-használói Jogosítványt. A vizsgákat két gépteremben bonyolítjuk le. A diákok nyugodt körülmények között, megfelelő technikai felkészültség mellett vizsgázhatnak. Iskolánkban 2005 szeptemberében kezdődött a diákok felkészítése ECDL vizsgákra. Ekkor indult először nyelvi előkészítő osztály, és célul tűztük ki, hogy ezekben az osztályokban tanóra keretein belül végezzük a felkészítést. Azóta minden tanévben bővül a vizsgázók száma.

ECDL vizsgák

Az ECDL az Európai Számítógép-kezelői Jogosítvány rövid neve. A bizonyítvány a számítógép-kezelésben az alkalmazói ismeretek meglétét tanúsítja.
Az ismeretanyag modulokból áll, minden modulból külön-külön kell vizsgázni. Egy vizsga 45 perces.
Az alábbi modulokból lehet választani 2013. október 15-től:

ECDL bizonyítványok

Két lehetőség van:

  • ECDL START bizonyítványt szerezni (4 modulvizsga, kártyadíja 4 500 Ft)

Kötelező modulok: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés.
A negyedik modul szabadon választható.

  • ECDL SELECT bizonyítványt szerezni (7 modulvizsga, kártyadíja 5 500 Ft)

Kötelező modulok: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
A másik három modul szabadon választható.

ECDL vizsgák a Vasvári Pál Tagintézményben

  • 2013. október 1. (kedd) 15:00     Modulok: operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, internet és kommunikáció, webkezdő
  • 2013. október 8. (kedd)15:00     Modulok: operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, internet és kommunikáció, webkezdő
  • 2013. október 10. (csütörtök)15:30     Modulok: operációs rendszerek, internet és kommunikáció

Az október 15. utáni vizsgákat október 1-je után hirdetjük meg, mert akkor már csak a megújult modulokra lehet jelentkezni.

ECDL vizsgára való felkészítés vasváris diákoknak

Felkészítés a vasváris diákok számára:

  • A 9.ny (nyelvi előkészítő) osztályban tanórákon készítjük fel a diákokat a START négy modulvizsgájára.
  • A többi osztály tanulói számára külön szakköri óra keretében szakmai segítséget és gyakorlási lehetőséget nyújtunk hétfőn és kedden 8. órában.
  • Aki további modulokat is szeretne teljesíteni, azok számára a szakköri órák állnak rendelkezésre és alapvetően önálló gyakorlás szükséges.
  • A felkészítés térítésmentes.