Tanulmányok

Tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése

Tisztelt Szülők, Kollégák, kedves Tanulók és Hallgatók!

2020. március 13-án (pénteken) este a koronavírus-járvány megelőzése érdekében rendkívüli miniszterelnöki bejelentés történt, melynek értelmében 2020. március 16-án (hétfőn) új oktatási munkarendre állunk át, úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarendre. Ez azt jelenti, hogy a diákok nem látogathatják az iskolát, hanem digitális úton jutnak hozzá a tananyagokhoz. A tanárok online módon, saját vagy az iskolai eszközöket használva juttatják majd el a tananyagokat a tanulóknak. A tanév ezen munkarend alkalmazásával teljesíthetővé válhat, és arra készülünk, hogy az érettségi és szakmai vizsgákat a szokott rendben meg tudjuk tartani.

Pályaorientációs nap - 2020. február 26.

Pályaorientációs nap 2020. február 26-án

 

Pályaorientációs tevékenységünkkel egyéni igényeiket is figyelembe véve információnyújtással, gyakorlati példákkal, lehetőségek bemutatásával segítjük tanulóinkat reális önképük és életpályamodelljük kialakításában.

2020. február 26-án 9-12 óráig pályaorientációs napot tartunk, amelyen a tanulók 3x45 percben forgószínpadszerűen vesznek részt korukhoz, ágazatukhoz, illetve szakukhoz igazodó programokon az iskola falain belül vagy külső helyszíneken.

A fiatalabbak játékos önismereti, motivációs foglalkozásokon, gazdasági vállalkozási játékon, innovációs versenyen próbálhatják ki magukat.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

 

A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

Iskolánkban 2019. szeptembertől 12 fő szoftverfejleszető tanuló részesül havi rendszerességgel 20.000Ft és 50.000Ft közötti ösztöndíjban jó tanulmányi eredményüknek köszönhetően.

Érettségi vizsgainformációk 2020. május-június

FRISSÍTVE

Kedves érettségiző Tanuló!

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást nyújtani a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatban.
A 119/2020. (IV. 16.) Korm. Rendelet alapján az érettségi vizsgák csak írásbeli vizsgarészből állnak. Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
Az érettségi vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A vizsgázók a dolgozataikat 2020. május 28-án tekinthetik meg. Amennyiben a középszinten vizsgázott tanulóknak észrevételük van a javítással kapcsolatban, az észrevételt az alábbi nyomtatvány kitöltésével jelezthetik akár személyesen az iskolában, akár online az igazgato@vasvari.hu címre küldve.

 • észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető;
 • az észrevételek benyújtásának határideje 2020. június 2. 16:00
 • az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő
 • az emeltszintű észrevételt az érettségi szoftverben kell rögzíteni, ebben az ügyben Csizmadia Péter igazgatóhelyetteshez lehet fordulni

Középszintű formanyomtatvány letöltése 

Emeltszintű formanyomtatvány letöltése

Csatolt fájl: 

Szakmai vizsga 2020. május-június

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tesszük közzé a 2020. május-júniusi SZAKMAI vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb információkat (időpontokat, a vizsga lebonyolítását és tartalmát szabályozó jogszabályokat), amelyeket folyamatosan frissítünk. (Az egyes szakmai vizsgák vizsgaidőpontjait a cikk alján látható táblázatban találják.)

FRISSÍTETT IDŐPONTOK!

2020. április 24-én (pénteken) 14:56-kor az alábbi hír jelent meg az ITM oldalán: ITM közlemény. A közleményben jelent meg az ITM vezetőjének Egyedi Miniszteri Határozata, amelyben a miniszter meghatározta a 2020. május-júniusi komplex szakmai vizsgák megszervezésével és lebonyolításának speciális szabályait. A határozat legfontosabb pontjai:

 • A szakmai vizsgákon kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív (közösen: írásbeli), valamint gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolítására kerül sor - szóbeli vizsgatevékenység nem lesz.
 • Az írásbeli vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóját a miniszteri határozatban meghatározott pontozás és értékelés alapján kell összeállítani.
 • A központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 25. (hétfő) és május 29. (péntek) között kell megszervezni, amelyhez az NSZFH oldalán már elérhető a határozanak megfelelő vizsgaidőszak időpontjainak szakmák szerinti listája.
 • A gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 4. (hétfő) és június 15. (hétfő) között kell megszervezni. Tekintettel arra, hogy iskolánk 2020. május 4-től nemcsak a saját tanulóink, hanem külsős vizsgázók számára is vizsgahelyszín, és a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezésére meghatározott 119/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján jóval több vizsgateremre és felügyelő tanárra van szükség, ezért az irodati titkár, az ügyviteli titkár, a gazdasági informatikus és a szoftverfejlesztő szakok szakmai vizsgáinak gyakorlati vizsgáit csak a május 18-tól kezdődő héttől tudjuk lebonyolítani.
 • A szakmai vizsga eredményét - ha az SZVK szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz - a szóbeli rész eredménye nélkül kell megállapítani.
 • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk viselete kötelező, gumikesztyű viselete megengedett. Az előírt óvintézkedésekkel (védőtávolság megtartása, csoportosulás kerülése, kézfertőtlenítés, rendszeres fertőtlenítés a közös helységekben, tantermek folyamatos légcseréje, elektronikus kommunikáció) kapcsolatos szabályok betartása minden résztvevő számára kötelező!
 • Az írásbeli vizsgatevékenysége eredményének és a feladatok értékelésének vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.
 • Aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, annak a tanulói jogviszonya nem szűnik meg automatikusan 2020. június 30-án: ha foglalkoztatottá válik, akkor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 30-én.
 • A javító- és pótlóvizsgákra meghatározott, a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lejáró 1 éves határidő automatikusan meghosszabbodik a 2020/2020. tanév október-novemberi vizsgaidőszak utolsó napjáig.
 • Ha a vizsgának lenne szóbeli vizsgatevékenysége, akkor most csak az tehet javítóvizsgát, akinek a korábbi vizsgáján nem elégtelen volt a szóbeli vizsgatevékenysége.

A további információkért kattintson a cikk címére!
(A cikk alján szereplő táblázatban sárga háttérszínnel már az új, módosított napok láthatók.)

Dániai továbbtanulás - előadás február 7-én iskolánkban!

Érdekel benneteket a külföldi felsőoktatás? Aggódtok a felvételi ponthatárok miatt? Esetleg csak szívesen megismernétek egy idegen kultúrát? A Scandinavian Education Agency előadást tart intézményünkben, melyben bemutatja a dán oktatási rendszert, a helyi intézményeket, valamint a tandíjmentes külföldi továbbtanulási lehetőségeket is. Az előadás ingyenes, de rengeteg hasznos információval
gyarapodhattok! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 2013. február 7.-én 15:10–kor az iskola portája előtt.

Tájékoztató az érettségi vizsgákról és a felsőoktatási felvételi rendszerről

2013. január 15-én (kedden) 16 órai kezdettel iskolánk tornatermében tartjuk hagyományos tájékoztatónkat a 2013. május-júniusi érettségi vizsgákról és a felsőoktatási jelentkezés tudnivalóiról. Az eseményen számítunk valamennyi érintett szülő (akadályoztatása esetén a tanuló), ideális esetben mindkettejük részvételére.