Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 1 éves képzés (komplex OKJ)

A 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosították az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábban csak iskolarendszeren kívül indítható képzések közül többet iskolarendszerű képzésben is meg lehessen szerezni.

Ennek alapján iskolánk 2016. szeptember 1-jétől ESTI munkarendű, iskolai redszerű felnőttoktatás keretében a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55 344 07) szakképesítés-ráépülés indítását kezdte meg 1 éves képzés formájában.

A képzés jellemzői:

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 07 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 60% - gyakorlat 40%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:

A képzés megvalósítását a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele az alábbi szakképesítések egyikének megléte:
  54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
  54 344 04 Államháztartási ügyintéző
  54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása (az SZVK 7.5. pontjában megadottak szerint):
  (az egyes jogszabályok tartalmának áttekintéséhez keresse fel az NSZFH jogszabályokat tartalmazó oldalát)
  • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
  • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség - legalább 2 év pénzügyi vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
  • az OKJ-ről és az OKJ módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel: nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
  • az OKJ-ről és az OKJ módosításának eljárásrendjéről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel: nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
  • az OKJ-ről szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel: valutapénztáros és valutaügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés), vagy
  • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.
 • Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági követelmények nincsenek.

A szakképesítés-ráépülés rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének leírása:

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képes:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni,
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani,
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét,
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni,
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét,
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat,
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában,
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását,
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást,
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok tartalmáról a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során a pénzügy, a számvitel, az elemzés-ellenőrzés és az adózás külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve - tantárgyak vagy tartalmi leírás)

 • Jogi feladatok a gyakorlatban - jogi ismeretek
 • Pénzügyi feladatok ellátása - pénzügyi ismeretek, pénzügyi gyakorlat
 • Adózási feladatok ellátása - adózés, adózás gyakorlat
 • Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása - elemzés-ellenőrzés, elemzés-ellenőrzés gyakorlata
 • Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban - gazdasági és vezetési feladatok
 • Számviteli feladatok a gyakorlatban - számvitel, számvitel gyakorlat
 • Számviteli szervezési feladatok gyakorlata - számvitel szervezés, komplex feladatok gyakorlata

A szakképesítés-ráépülés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol.

Az ESTI munkarendű képzés óratervét a csatolt fájl tartalmazza.

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: