Vállalkozási és bérügyintéző - komplex OKJ (1 v. 2 éves képzés)

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 • Közgazdaság ismeretekből tett érettségi vagy OKJ-s gazdasági végzettség esetén: 1 év (Elsőként a 2017. év május-júniusi vizsgaidőszakban volt lehetőség a "Közgazdaság ismeretek" megnevezésű (szakmai) tárgyból érettségit tenni.)
 • Más esetekben (gimnáziumi, szakközépiskolai vagy más ágazatban tett szakmai érettségi esetén): 2 év

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 70% - gyakorlat 30%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

Az ESTI képzésnél beszámítjuk a korábban megszerzett szakmai végzettségeket is, így a képzési idő 2 évről 1 évre rövidül, vagyis a jelentkező a már zajló képzés 2. szakképzési évéhez csatlakozik. (Például államháztartási ügyintéző vagy pénzügyi- számviteli ügyintéző szakképesítéssel rendelkező jelentkezőknél a képzés ideje 1 év.)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi

 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 • Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés rövid leírása:

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A vállalkozási és bérügyintéző képes:

 • a kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
 • előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában,
 • vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban,
 • vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
 • ellátni a kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket,
 • részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében,
 • közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában,
 • nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket,
 • egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat,
 • közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében,
 • vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
 • ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,
 • közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,
 • értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat,
 • használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során a gazdasági élet külön­böző területe­i­vel, kiemelten a bérügyekkel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul neve - tantárgyak vagy tartalmi leírás)

 • Foglalkoztatás I. - munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
 • Foglalkoztatás II. - munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
 • Gazdálkozási alaptevékenység ellátása - gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok - vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, elektronikus adóbevallás gyakorlata
 • Bérügyi szakfeladatok ellátása - bérügyi feladatok, bérügyi gyakorlat
 • Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai - kis- és középvállalkozások gazdálkodása, üzleti tervkészítés gyakorlata
 • Könyvvezetési feladatok - könyvvezetés, pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat
 • Munkaerő-gazdálkodás - munkaerő-gazdálkodás, bérszámfejtési gyakorlat
 • Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása - társadalombiztosítás, TB-gyakorlat

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint üzleti terv záródolgozat készítése és előírt határidőre történő leadása.

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervét a csatolt fájlok tartalmazzák.

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: