Pénzügyi-számviteli ügyintéző - komplex OKJ (1 v. 2 éves képzés)

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 • Közgazdaság ismeretekből tett érettségi vagy OKJ-s gazdasági végzettség esetén: 1 év (Elsőként a 2017. év május-júniusi vizsgaidőszakban volt lehetőség a "Közgazdaság ismeretek" megnevezésű (szakmai) tárgyból érettségit tenni.)
 • Más esetekben (gimnáziumi, szakközépiskolai vagy más ágazatban tett szakmai érettségi esetén): 2 év

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 70% - gyakorlat 30%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

Az ESTI képzésnél beszámítjuk a korábban megszerzett szakmai végzettségeket is, így a képzési idő 2 évről 1 évre rövidül, vagyis a jelentkező a már zajló képzés 2. szakképzési évéhez csatlakozik. (Például államháztartási ügyintéző vagy vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel rendelkező jelentkezőknél a képzés ideje 1 év.)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi

 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 • Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

 • Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
 • Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat.
 • Képes elektronikus úton eleget tenni az adókötelezettség teljesítésének.
 • Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
 • Részt vesz a befektetési döntések előkészítésében.
 • Ügyintézést végez a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatban.
 • Ellátja a könyvelési feladatokat.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
 • Elszámolja a termelési költségeket.
 • Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
 • Közreműködika mérleg és az eredménykimutatás összeállításában.
 • Képes számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket használni.
 • Ellátjaa projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.
 • Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 • Feladatai elvégzéséhez képes telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.
 • Képes a munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során a gazdasági élet külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul neve - tantárgyak vagy tartalmi leírás)

 • Foglalkoztatás I. - munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
 • Foglalkoztatás II. - munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
 • Gazdálkodási feladatok ellátása - gazdálkodási ismeretek
 • Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai - számvitel
 • Projektfinanszírozás - projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata
 • Projektfolyamatok követése - projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata
 • Gazdálkozási alaptevékenység ellátása - gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
 • Könyvelés számítógépen - könyvelés számítógépen gyakorlat
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok - vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, elektronikus adóbevallás gyakorlata

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében.

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervét a csatolt fájlok tartalmazzák.

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: