Irodai titkár - komplex OKJ (1 v. 2 éves képzés)

A 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosították az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet, így a korábban 54 346 01 azonosítóval szereplő Irodai asszisztens és az 54 346 02 azonosítóval szereplő Ügyviteli titkár megnevezésű szakmák helyett 2016. szeptember 1-jétől a 2 éves szakképzésben az 54 346 03 azonosítójú Irodai titkár szakmai képzés indítható.

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 • Ügyvitel ismeretekből tett érettségi vagy OKJ-s ügyviteli végzettség esetén: 1 év
  (Elsőként a 2017. év május-júniusi vizsgaidőszakban volt lehetőség az "Ügyvitel ismeretek" megnevezésű (szakmai) tárgyból érettségit tenni.)
 • Más esetekben (gimnáziumi, szakközépiskolai vagy más ágazatban tett szakmai érettségi esetén): 2 év

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 40% - gyakorlat 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • nappali munkarendben: 160 óra (4 hét)
 • esti munkarendben: 96 óra (12 nap)

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 8/2017. (V.17.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

Az ESTI képzésnél beszámítjuk a korábban megszerzett szakmai végzettségeket is, így a képzési idő 2 évről 1 évre rövidül, vagyis a jelentkező a már zajló képzés 2. szakképzési évéhez csatlakozik.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: ép kezek, ép látás, ép hallás
 • Pályaalkalmassági követelmények: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban

A szakképesítés rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

Az Irodai titkár szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
 • iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
 • projektfeladatokban részt venni;
 • nyilvántartásokat vezetni;
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
 • jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
 • gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során az ügyvitel, az ügyfélszolgálat, a dokumentumkezelés, a kommunikáció és az rendezvény- és programszervezés külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul - tantárgyak vagy tartalmi leírás)

 • Foglalkoztatás I. - munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
 • Foglalkoztatás II. - munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
 • Gazdálkodási alapfeladatok - gazdasági és vállalkozási ismeretek, jogi ismeretek
 • Gépírás és irodai alkalmazások - gépírás és levelezési gyakorlat, irodai alkalmazások gyakorlata
 • Gyorsírás - gyorsírás gyakorlata
 • Üzleti kommunikáció és protokoll - kommunikáció a titkári munkában
 • Rendezvény- és programszervezés - rendezvény- és programszervezés, rendezvény- és programszervezés gyakorlata
 • Titkári ügyintézési gyakorlat - titkári ügyintézés, titkári ügyintézés gyakorlata
 • Irodai szakmai idegen nyelv - irodai szakmai idegen nyelv

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol.

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervét a csatolt fájlok tartalmazzák.

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: