Gazdasági informatikus - komplex OKJ (1 v. 2 éves képzés)

Gazdasági informatikus

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 • Informatika ismeretekből tett érettségi vagy komplex OKJ szerinti informatikai végzettség esetén: 1 év
  (Elsőként a 2017. év május-júniusi vizsgaidőszakban volt lehetőség az "Informatika ismeretek" megnevezésű (szakmai) tárgyból érettségit tenni és e tárgy tartalma nem egyezik meg az "Informatika" megnevezésű tárgy tartalmával!)
 • Más esetekben (gimnáziumi, szakközépiskolai vagy más ágazatban tett szakmai érettségi esetén): 2 év
  (Az "Informatika" megnevezésű (közismereti) tantárgyból tett érettségi esetén is csak a 2 éves szakképzésbe lehet bekapcsolódni!)

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 40% - gyakorlat 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

A képzést megalapozó jogszabályok:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi

 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 • Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés rövid leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező képes

 • informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani,
 • vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, megfelelni a hazai munkáltatói piacon,
 • vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani,
 • munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni,
 • különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni,
 • megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez,
 • adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására,
 • programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására,
 • munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani,
 • a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni,
 • a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni,
 • feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni,
 • statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani,
 • adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében,
 • rendszerszervezési projektben dolgozni,
 • minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázis tervezési és lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani,
 • a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra,
 • angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során a gazdasági élet és az informatika külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve - tantárgyak vagy tartalmi leírás, zárójelben az egyes témakörök rövid leírása olvasható)

A 2 éves képzés követelménymoduljai és tantárgyai:
(A képzés óratervét az oldal végén, a csatolt dokumentumok között találja.)

 • Foglalkoztatás I. (munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek)
 • Foglalkoztatás II. (munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség)
 • Információtechnológiai alapok
  • IT alapok (elmélet: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, információtechnológia biztonság alapjai)
  • IT alapok gyakorlat (gyakorlat: biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelés, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás)
 • Hálózati ismeretek I.
  • Hálózatok I. (elmélet: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, a fizikai és az adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, a hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és Pv6 címzési struktúra, alhálózatok, az alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, biztonságos hálózat, forgalomszűrés, IP szolgáltatások)
  • Hálózatok I. gyakorlat (gyakorlat: csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alapkonfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés, IP-címzés a gyakorlatban, szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság, a kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata, statikus és dinamikus forgalomirányítás, a biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban, komplex hálózat tervezése, kialakítása)
 • Programozás és adatbázis-kezelés - Programozás, Programozás gyakorlat (bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, JavaScript, a Java vagy a C# nyelv alapjai, haladó szintűprogramozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat)
 • Informatikai szakmai angol nyelv - IT szakmai angol nyelv (hallás utáni szövegértés, szóbeli kommunikáció, szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon, írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, angol nyelvű szövegalkotás, e-mail, keresés és ismeretszerzés angol nyelven)
 • Gazdasági alapok és projektmenedzsment
  • Gazdasági ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, statisztika, számvitel, pénzügyi ismeretek, marketing alapok)
  • Gazdasági ismeretek gyakorlat (vállalatgazdaságtan gyakorlat, statisztika gyakorlat, számvitel gyakorlat)
  • Információs rendszerek (információs rendszerek fejlesztése, IR fejlesztési módszerek, szakmai jog, vezetés és szervezés, projektmenedzsment alapok)
  • Szakmai angol nyelv
 • Az informatika alkalmazása
  • Projektmenedzsment gyakorlat (projektirányítási program és használata, esettanulmányok)
  • IR gyakorlat (esettanulmány IR fejlesztésre, komplex IR bemutatása)
  • IT alkalmazási gyakorlat (statisztikai információs rendszerek, adatbázis gyakorlat, problémamegoldás táblázatkezelővel, szakmai kommunikáció)
  • Számviteli IR gyakorlat (számviteli IR, könyvelés programmal)
 • Szakmai idegen nyelv (nappali munkarendben: 4 óra / hét, esti felnőttoktatásban: kb. 2 óra / hét)

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint a záródolgozat határidőre történő leadása (iskolarendszerű képzés esetén az SZVK-ban meghatározottak szerint).

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: