Szoftverfejlesztő - komplex OKJ (1 v. 2 éves képzés)

Szoftverfejlesztő

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 • Informatika ismeretekből tett érettségi vagy OKJ-s informatikai végzettség esetén: 1 év
  (Elsőként a 2017. év május-júniusi vizsgaidőszakban volt lehetőség az "Informatika ismeretek" megnevezésű (szakmai) tárgyból érettségit tenni és e tárgy tartalma nem egyezik meg az "Informatika" megnevezésű tárgy tartalmával!)
 • Más esetekben (gimnáziumi, szakközépiskolai vagy más ágazatban tett szakmai érettségi esetén): 2 év
  (Az "Informatika" megnevezésű (közismereti) tantárgyból tett érettségi esetén is csak a 2 éves szakképzésbe lehet bekapcsolódni!)

Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása:
elmélet 40% - gyakorlat 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

A képzést megalapozó jogszabályok:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi

 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 • Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés rövid leírása:

A szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A szoftverfejlesztő szakképesítéssel rendelkező képes

 • számítógépet kezelni, szoftvereket használni,
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni,
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni,
 • alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni,
 • feltérképezi az infokommunikációs környezetet,
 • programintegrációs feladatot végezni,
 • programozási feladatot ellátni,
 • adatbázisokat kezelni,
 • informatikai biztonsági eszközöket használni.

A képzés tartalma:

Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat.

A képzés során az informatika külön­böző területe­i­vel, kiemelten a szoftverkészítéssel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve - tantárgyak vagy tartalmi leírás, zárójelben az egyes témakörök rövid leírása olvasható)

A 2 éves képzés követelménymoduljai és tantárgyai:
(A képzés óratervét az oldal végén, a csatolt dokumentumok között találja.)

 • Foglalkoztatás I. (munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek)
 • Foglalkoztatás II. (munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség)
 • Információtechnológiai alapok
  • IT alapok (elmélet: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, információtechnológia biztonság alapjai)
  • IT alapok gyakorlat (gyakorlat: biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelés, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás)
 • Hálózati ismeretek I.
  • Hálózatok I. (elmélet: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, a fizikai és az adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, a hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és Pv6 címzési struktúra, alhálózatok, az alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, biztonságos hálózat, forgalomszűrés, IP szolgáltatások)
  • Hálózatok I. gyakorlat (gyakorlat: csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alapkonfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés, IP-címzés a gyakorlatban, szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság, a kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata, statikus és dinamikus forgalomirányítás, a biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban, komplex hálózat tervezése, kialakítása)
 • Programozás és adatbázis-kezelés: Programozás, Programozás gyakorlat (bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, JavaScript, a Java vagy a C# nyelv alapjai, haladó szintűprogramozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat)
 • Informatikai szakmai angol nyelvIT szakmai angol nyelv (hallás utáni szövegértés, szóbeli kommunikáció, szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon, írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, angol nyelvű szövegalkotás, e-mail, keresés és ismeretszerzés angol nyelven)
 • Szoftverfejlesztés: ​​​​​Szoftverfejlesztés, Szoftverfejlesztés gyakorlat (programozási nyelv I., programozási nyelv II., adatbázis-kezelés, operációs rendszerek, hálózati operációs renszer, tesztelési ismeretek, játékfejlesztés, szoftvertechnológia, 3D grafika)
 • Webfejlesztés I. - Webfejlesztés, Webfejlesztés gyakorlat (HTML technológia, kliensoldali programozás, PHP programozás, grafika)
 • Szakmai idegen nyelv (nappali munkarendben: 4 óra / hét, esti felnőttoktatásban: kb. 2 óra / hét)

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint "megfelelt" minősítésű záródolgozat leadása az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal.

Csatolt fájl: 

Beiskolázás: