Szakképzés

Ágazati alapvizsga 2021. január-február

Kedves Tanulók!

A 2020/2021. tanév többféle változást is hozott a szakképzésben, amelyek közül az egyik az, hogy a szakmajegyzék szerinti szakmai oktatás két részből áll: ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból, illetve azt, hogy az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák szabályai szerint kell azt megszervezni és lebonyolítani. Az alábbiakban ennek az állami vizsgának a jogszabályi hátterével és lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb szabályokat és időpontokat tesszük közzé.

Jogszabályi háttér:

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.): 8.§, 74.§, 91.§
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.): 222-223.§, 255-257.§; 182-190.§

Vizsgaidőpontok:

A vizsgázóktól azt kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi szabályok (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás) betartására és az egyes vizsgarészek kezdete előtt legalább 20 perccel jelenjenek meg a vizsgateremben!

KÉPZÉSEINK A 2020/2021-ES TANÉVBEN

Érettségi után megszerezhető szakképesítések

A 2020/2021. tanévi, érettségit követő szakképzésbe történő jelentkezéshez, kérjük töltse ki a JELENTKEZÉSI ŰRLAPOT
(Kattintson az előző sor végén lévő "jelentkezési űrlapot" kifejezésre!)

A NAPPALI oktatás heti 35 órában, hétköznapokon 8 és 15.30 között zajlik, a FELNŐTTEK számára pedig ESTI oktatás keretében két hétköznapon (hétfőn és szerdán 15.30-tól) és szombaton valósul meg az oktatás kb. heti 18-21 órában (nyelvi előképzettségtől és a választott szakmai képzéstől függően).

Amennyiben kérdése van a képzésekkel kapcsolatban, írjon nekünk az informacio kukac vasvari.hu címre és hamarosan válaszolunk kérdéseire.

Cikkünk további részét a További információ linkre kattintva érheti el.

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Szakmafelhő

Tájékoztató az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazatról:

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

A SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ szakma az informatika és távközlés ágazat képzése, a korábbi OKJ szerinti szoftverfejlesztő képzés kibővített utóda. A Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmai végzettséggel rendelkező személy olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

A szakma szakmajegyzék szerinti azonosító száma: 5 0613 12 03.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (kereskedelmi logisztika szakmairány)

Szakmafelhő

Tájékoztató a KERESKEDELEM ágazatról:

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz.
A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a tanulók megismerik a pálya szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek a munkafolyamatokat segítik. 
Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Ismereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításáról, az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási folyamatokról.
A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük a szakma iránti szeretet, a munkakörhöz szükséges magatartás és felelősségérzet.

Az IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS (KERESKEDELMI LOGISZTIKA SZAKMAIRÁNY) szakma a kereskedelem ágazat képzése. Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus a kereskedelmi és a gazdasági területen (beszerzés, gyártás, értékesítés) felmerülő folyamatokat, illetve a munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokat látja el idegen nyelven. A szakképzett technikus idegen nyelven tanulja a beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, a pénzügy, aszámvitel és a projektmenedzsment bizonyos részeit.

A szakma szakmajegyzék szerinti azonosító száma: 5 0417 13 01.

Iskolánkban az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakmán belül a Kereskedelmi logisztika szakmairányban folytatjuk a képzést.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti az idegennyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett nyitott, érdeklődő és szívesen vesz részt csapatmunkában.

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Jó nyelvérzék, jó kommunikációs képesség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

 

A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

Iskolánkban 2019. szeptembertől 12 fő szoftverfejleszető tanuló részesül havi rendszerességgel 20.000Ft és 50.000Ft közötti ösztöndíjban jó tanulmányi eredményüknek köszönhetően.

Példák a szakképzés ingyenességére

Az első szakképesítést minden esetben meg lehet szerezni ingyenesen a nappali oktatás munkarendje szerint (tehát felnőttoktatásban is, ha van iskola, amely megszervezi). Ez azt jelenti, hogy a tanuló még nem szerzett a magyarországi iskolarendszerben szakképesítést vagy csak iskolarendszeren kívüli „fizetős” képzést végzett. Erről a tényről a tanulónak nyilatkoznia kell!

Mely jogszabályok tartalmazzák a szakképzés ingyenességének lehetőségét?

A magyarországi, iskolai rendszerű szakképzéssel kapcsolatos legalapvetőbb jogszabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a szakképzésről szóló a 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) tartalmazza.

 

Milyen esetekben ingyenes a tanuló számára a szakképzés?

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 1 éves képzés (komplex OKJ)

A 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosították az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábban csak iskolarendszeren kívül indítható képzések közül többet iskolarendszerű képzésben is meg lehessen szerezni.

Csatolt fájl: 

Oldalak