Szakmai bemutató órák

Bemutató óraA Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében lehetőséget kapott arra, hogy az Európai Unió oktatáspolitikai céljaival összhangban, felmenő rendszerben bevezesse a kompetencia-alapú nevelést, oktatást. Az oktató-nevelő munkában elsőbbséget élvez a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, informatikai, idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése. Az új pedagógiai módszerek alkalmazását, a digitális kultúra minél szélesebb körben való elterjesztését modern informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok, laptopok) is segítik.

A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát növeli, hogy a matematika, az informatika és az idegen nyelvi órákon csoportbontásban, magas óraszámban folyik a képzés. A kompetencia-alapú oktatás a nyelvi előkészítő osztályt is érinti, ahol az előbbiek mellett a tanulási technikák elsajátíttatása, a diákok szókincsének fejlesztése szintén fontos szerepet kap.

 


A jelentkezéshez regisztráció szükséges...


 

Az elmúlt tanévi szakmai rendezvényünk folytatásaként ismét lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az érdeklődő kollégák és tanulók betekinthessenek az intézményünkben folyó szakmai munkába. Célunk az iskolánkban jól bevált gyakorlatok közkinccsé tétele, a szaktanárok tapasztalatcseréjének elősegítése.

Iskolánk tantestületének nevében

 
szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat és nyolcadikos diákokat
a 2011. november 23-én és 25-én (szerdán és csütörtökön)
megrendezésre kerülő szakmai bemutató órákra.
 
A bemutató órák zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy részvételi szándékukat a www.vasvari.hu weboldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével, 2011. november 21. napjáig jelezzék.
Az érdeklődő szaktanárok, diákok, szülők az űrlapon pontosan ki tudják választani, milyen tanítási órát, mely időpontban szeretnének meglátogatni.
A szülők és a tanárok megnyugtatása érdekében a rendezvényen megjelenő diákok számára igazolást adunk a részvételről.