Beiskolázás

Tájékoztató az ideiglenes felvételi rangsorokhoz (2012/2013)

A 2013/2014. tanévre iskolánk 9. évfolyamára jelentkezett tanulók rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik.

Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet).

Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont.

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50 %-a a hozott pontokból, 50 %-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

A jelentkezők hozott pontjainak és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontjainak összesítése alapján kialakult rangsort az alábbi táblázatok tartalmazzák.

 Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek: a jelentkezők rangsorából értelemszerűen kiesnek majd azok, akiket a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye előtt megjelölt középiskolába felvesznek, így a rangsorban hátrébb szereplők is esélyesek lehetnek a felvételre.

Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2013. április 25-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és az általános iskolájukat.

Csatolt fájl: 

Szakmai bemutató órák

Bemutató óraA Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében lehetőséget kapott arra, hogy az Európai Unió oktatáspolitikai céljaival összhangban, felmenő rendszerben bevezesse a kompetencia-alapú nevelést, oktatást. Az oktató-nevelő munkában elsőbbséget élvez a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, informatikai, idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése. Az új pedagógiai módszerek alkalmazását, a digitális kultúra minél szélesebb körben való elterjesztését modern informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok, laptopok) is segítik.

A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát növeli, hogy a matematika, az informatika és az idegen nyelvi órákon csoportbontásban, magas óraszámban folyik a képzés. A kompetencia-alapú oktatás a nyelvi előkészítő osztályt is érinti, ahol az előbbiek mellett a tanulási technikák elsajátíttatása, a diákok szókincsének fejlesztése szintén fontos szerepet kap.

 


A jelentkezéshez regisztráció szükséges...


 

"Tehetség éve - minden ember tehetséges valamiben"

„Tehetség éve – Minden ember tehetséges valamiben” - Tehetséggondozási és fejlesztési projekt a SZKKVSZI bokorintézményben Szegeden

Azonosító: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0044
Megvalósítás időszaka: 2010.04.01 – 2011.07.31.
Fenntartás időszaka: 2011.08.01-2016.07.31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 18 569 727 Ft

Szervezeti változás a hagyományok megtartása mellett

2009. szeptemberétől a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola a Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézményeként működik tovább (a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolával és a Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával egy intézményt alkot).

Az intézmény szervezeti felépítése és neve megváltozott, de tagintézményként minden képzési területen (érettségire felkészítésben és szakmai képzésben egyaránt) a korábbi hagyományokat folytatjuk tovább.

  • Alapképzésre vonatkozó információk ide kattintva elérhetők.
  • Szakképzésre vonatkozó információk ide kattintva elérhetők.

Oldalak