Tanulj nálunk! - 9. évfolyamon induló osztályaink a 2020/2021. tanévben

Beiskolázási rendezvényeinkről itt tájékozódhat.

Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapja a megújuló szakképzésről, illetve online lapozható információs füzete az új alapszakmákról.

A 2020/2021. tanévben a 9. évfolyamon induló osztályaink:

 • nyelvi előkészítő (informatika ágazat) - a tanulmányi terület kódja: 1001 (1 osztály)
 • közgazdaság ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1002 (1 osztály)
 • informatika ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1003 (0,5 osztály)
 • ügyvitel ágazat - a tanulmányi terület kódja: 1004 (0,5 osztály)

A 2020. szeptemberében bevezetendő technikumi rendszer közös jellemzője, hogy a 9-10. évfolyam közimereti és ágazati alapoktatását követően kezdődik meg a 3 éves szakirányú oktatás.

Iskolánkban a 11-13. évfolyamon az alábbi alapszakmákat tanulhatják a fiatalok (az érettségi vizsgára történő felkészüléssel egyidejűleg):

Az egyes ágazatok/osztályok részletes leírása a címre vagy a "További információ" linkre kattintva olvasható!

Csatolt fájl: 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

A VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ szakma a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

Az IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS szakma a kereskedelem ágazat képzése. Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus a kereskedelmi és a gazdasági területen (beszerzés, gyártás, értékesítés) felmerülő folyamatokat, illetve a munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokat látja el idegen nyelven. A szakképzett technikus idegen nyelven tanulja a beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, a pénzügy, aszámvitel és a projektmenedzsment bizonyos részeit.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti az idegennyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett nyitott, érdeklődő és szívesen vesz részt csapatmunkában.

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Jó nyelvérzék, jó kommunikációs képesség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

A SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ szakma az informatika és távközlés ágazat képzése, a korábbi OKJ szerinti szoftverfejlesztő képzés kibővített utóda. A Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmai végzettséggel rendelkező személy olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

 • képzési és kimeneti követelmények (KKK):  szoftverfejlesztő és -tesztelő KKK
 • programtanterv (PTT): szoftverfejlesztő és -tesztelő PTT
 • óratervek: (hamarosan elérhetőek lesznek...)
  • 5 éves képzés (8. osztályt végzettek számára)
  • nyelvi előkészítő évvel kiegészített, 6 éves képzés (8. osztályt végzettek számára)
  • 2 éves nappali szakképzés (25 éven aluli, érettségizettek számára)
  • felnőttek oktatása esti rendszerben (érettségizettek számára)

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

Jelentkezés és beiratkozás módja - NAPPALI - 2020/2021. tanév

SZEREZZE MEG ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉSÉT INGYENES KÉPZÉSBEN!

A NAPPALI iskolai rendszerű szakképzésben a 25. életév betöltéséig részt lehet venni.

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60.§ (2) bekezdése szerint: „A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben … b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.”)

Aktuális információk a felnőttoktatásról 2019-2020. tanév

A 2019/2020. tanévi oktatás június 15. napjával befejeződött, az év végi eredményeket a KRÉTA felületén láthatják, illetve az osztályfőnökök minden (nem végzős) tanuló számára elektronikus formában is el fogják juttatni az eredményeket tartalmazó hivatalos dokumentumokat. A tanév sikeres befejezéséhez minden érintett tanulónknak gratulálunk! (A javítóvizsgára vagy évfolyamismétlésre kötelezett tanulóktól kérjük, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot osztályfőnökükkel!)

Tekintettel a még fennálló járványügyi helyzetre, bizonyítványosztás nem lesz, csak a végzős évfolyamok számára szervezünk dokumentumátadást - az ezzel kapcsolatos információkat a "Szakmai vizsga 2020. május-június" c. cikkünkben találják.

Képek az iskola életéből

Államháztartási ügyintéző - komplex OKJ

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 1 éves képzés (csak NAPPALI tagozaton, modulos OKJ alapján)

A képzés jellemzői:

A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 (modulos OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
(előismeretek beszámításával).

 • Elméleti képzési idő aránya: 60 %

 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

Előírt szakmai gyakorlat: nincs

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:

Csatolt fájl: 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - komplex OKJ

Vállalkozási és bérügyintéző - komplex OKJ

Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 1 éves képzés (komplex OKJ)

A 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosították az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábban csak iskolarendszeren kívül indítható képzések közül többet iskolarendszerű képzésben is meg lehessen szerezni.

Csatolt fájl: 

Gazdasági informatikus - komplex OKJ

Szoftverfejlesztő - komplex OKJ

IT mentor - 2 éves képzés (komplex OKJ)

Irodai titkár - komplex OKJ

Részletes információk az iskolarendszerű szakképzésről

A kérdésekre a válaszok a csatolt fájlban olvashatók.

A kérdések:

 1. Mi a szakképzés feladata? Kiknek kínáljuk képzéseinket?
 2. Mely jogszabályokra kell tekintettel lenni a felnőttoktatás megszervezésekor?
 3. Mire irányulhat szakképzés? Mi az az OKJ? Mit jelöl egy OKJ-szám?
 4. Milyen keretekben szervezhető szakképzés?
 5. Milyen módon tanulhatnak a 18 év feletti személyek, ha szakképzésben szeretnének részt venni?
 6. Milyen életkori határok vonatkoznak a szakképzésben résztvevőkre?
 7. Hol lehet részt venni felnőttoktatásban?
 8. Milyen munkarend szerint szervezhető felnőttoktatás?
 9. Milyen időbeosztással történhet az iskolai rendszerű szakképzés?
 10. Melyek a szakképzés tartalmi követelményei?
 11. Milyen esetekben ingyenes a tanuló számára a szakképzés?
 12. Melyek a második szakképesítés ingyenes megszerzésének kritériumai?
 13. Hogyan lehet eldönteni, hogy ha valakinek van szakképesítése, akkor kell-e fizetnie?
 14. Milyen esetekben kell fizetnie a tanulónak a szakképzésben?
 15. Milyen feltételek teljesülése esetén lehet beiratkozni szakképzésre?
 16. Milyen dokumentumokra van szükség a beiratkozáshoz?
 17. Milyen szabályok vonatkoznak az iskolai rendszerű felnőttoktatásban a hiányzásokra?
 18. Hogyan zárul a képzés? Milyen vizsgát tesznek a szakképzésben résztvevők?
 19. Milyen jogosultságok illetik meg az iskolarendszerű felnőttoktatás résztvevőit?

Csatolt fájl: 

Kapcsolat